Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-6965

  • Jitze de Vries, Huizum, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 10-9-1923

HET AUTO-ONGELUK BIJ MEPPEL. Zooals wij gisteren reeds uitvoerig berichten, is Zaterdagmiddag nabij Meppel een ernstig auto-ongeluk gebeurd, waarbij de heer en mevrouw De Vries, uit Huizum, en een viertal kinderen ernstig werden gewond.. Hun toestand was gisteravond naar omstandigheden redelijk goed. Bovenstaande foto geeft een beeld van het wrak van de vernielde D.K.W.-wagen.
Leeuwarder Nieuwsblad 15 augustus 1939: Zaterdagmiddag is aan de rijksweg Meppel — Steenwijk een zeer ernstig ongeval met 'n auto gebeurd, waarbij niet minder dan zeven gewonden naar het ziekenhuis te Meppel moesten worden overgebracht, van wie zes in ernstige toestand. De heer J. de Vries, wonende te Huizum, Hobbemastraat 34, zou enkele logeetjes met zijn auto (een kleine D.K.W.) terugbrengen naar Meppel. Het gezelschap vertrok om een uur of twee uit Huizum. In de auto waren behalve de bestuurder gezeten diens echtgenoote, hun twee-jarig dochtertje, een buurmeisje, de 13-jarige Rika Hoppe, wonende in de Vermeerstraat, en een drietal kinderen uit Meppel. Een eindje ten Zuiden van de Havelterberg geraakte de heer De Vr. door een of andere oorzaak de macht over het stuur kwijt en vloog de auto tegen een boom rechts van de weg, vervolgens terug dwars de weg over. Waarna de wagen geheel in elkaar gedrukt dwars over de straat kwam te staan. Toevallig passeerde een tweetal trekkers (jongen en meisje) per rijwiel en die snelden te hulp. Een vreeselijk schouwspel troffen zij aan, daar alle zeven inzittenden hevig bloedend door elkaar lagen. Zoo spoedig mogelijk hebben deze jongelui de slachtoffers uit het wrak bevrijd, daarbij dra geholpen door anderen die langs kwamen. Eerst werden alle deerlijk gewonde slachtoffers langs de weg gelegd. Daarop werden ze in de circa 60 meter zuidelijker staande woningen van Slot en Van Elven binnengedragen, waar dr. Hornstra, uit Nijeveen, spoedig aanwezig was en geassisteerd door enkele passeerende automobilisten de gekwetsten verbond, die daarop per ziekenauto allen naar het ziekenhuis te Meppel werden vervoerd. Ook een tweetal artsen uit Steenwijk kwam nog ter plaatse, doch de slachtoffers waren toen reeds verbonden. Gemeente- en rijksveldwachters uit Nijeveen en Havelte stelden een onderzoek in en brachten de vrijwel dubbelgeslagen auto in de schuur van den landbouwer Slot. De heer De Vries, reiziger, rijdt reeds 20 jaar en had nog nimmer een ongeval gehad. De kinderen uit Meppel, familieleden, zou hij naar huis brengen. Het echtpaar De Vr. zou logeeren bij de familie Veldman in de Catrinastraat te Meppel, daar de echtgenoote een dochter is van den voorganger der Hersteld Apostolische gemeente. In zeer ernstige toestand zijn in het ziekenhuis opgenomen: de heer en mevrouw De Vries—Veldman; hun 2-jarig dochtertje Roelie en de 8-jarige Mairy Coby Woudman uit de J. van Galenstraat te Meppel; de toestand van de 8-jarige Aukje Dijkstra uit de Wilhelminastraat te Meppel en van den ongeveer 10-jarigen Stubbe, een pleegkind van den heer Veldman, werd ernstig genoemd. Het buurmeisje Rika Hopper kwam met enkele schrammen aan de arm en een verwonding aan haar been vrij, maar was geheel overstuur en werd na onderzoek in het ziekenhuis ten huize van den heer Veldman naar bed gebracht. Zij is dezelfde avond per auto naar haar ouderlijke woning te Huizum vervoerd; hedenmiddag speelde zij reeds weer op straat. Zij herinnert zich niet veel van het gebeurde; vermoedelijk is zij onmiddellijk nadat de auto tegen de boom botste, buiten kennis geraakt. Zij wist ons te vertellen, dat de heer en mevrouw de Vries voor in de auto zaten met hun dochtertje; zij zelf had met de drie logeetjes achter in plaats genomen. Naar men ons vanuit het Diaconessenhuis te Meppel mededeelde, is de toestand van de betrokkenen naar omstandigheden goed te noemen. Alle slachtoffers hebben wonden over het geheele lichaam gekregen met vermoedelijk zware hersenschuddingen; de vier zwaarst gewonden waren hedenavond geheel buiten kennis. Het wrak van de auto in beslag genomen.

(fotonr: 4135. Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 15 augustus 1939)

trefwoorden bij foto 4135 toevoegen


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.