Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-6840

  • Willem van der Weg, Murmerwoude, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 6-8-1923 (Overgeschreven 15 september 1943)
  • Wieger van der Weg, Murmerwoude, gemeente Dantumadeel (no. 47). Afgegeven: 15-9-1949 (Overgeschreven)

18 februari 1942 laat de Rijksinspecteur van het verkeer in het district Friesland, gevestigd aan de Spanjaardslaan 162 te Leeuwarden aan de gemeente Dantumadeel het volgende weten:
"Ingesloten doen wij u toekomen een aanvraag voor benzine voor maart 1942.
De vergunning D.no. 711 is voor de auto genummerd B-6840, toebehorende aan W.v.d. Weg te M'woude. In verband met het feit dat deze auto niet bedrijfsklaar kan worden gehouden, is de auto genummerd B-10315 (eigenaar M.C de Jong te M'woude) tot trekker van de motorbrandspuit aangewezen. Wij verzoeken U het nieuwe nummer op de vergunning, welke hierbij wordt ingesloten, te willen aanbrengen."
Uit het gemeentearchief Dantumadeel.
Bron: Anne de Boer / Wim Schuitema.

Anne de Boer (07-12-2007)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.