Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-654

  • Eelco Paulus Kingma, Sneek. Afgegeven: 3-11-1911

In hoog tempo werd aan het herstel en uitbreiding van het Nederlandse wegennet gewerkt. Hier zijn, in het begin van de jaren vijftig, twee kipwagens in actie bij een Fries dorp. De voorste is duidelijk een uit de legerdump afkomstige Chevrolet en ook de in zijn spoor volgende GMC 6x6 had in het geallieerde leger dienst gedaan.

(fotonr: 212. Bron: Johan W.D. Jongma. Geschiedenis van het Nederlandse wegvervoer. 1992.)
Trefwoorden - militaire dump
trefwoorden bij foto 212 toevoegen


Graag reageer ik op deze foto.
Het voorste voertuig is een CHEVROLET C60L of een FORD F60L 8 cilinder 95 PK benzine motor. In de periode 1940/1945 werden er duizenden van geproduceerd. Ze hadden het stuur aan de rechterkant zitten.
Bij het brandweerkorps van VEENDAM (gr) hebben ze twee van deze voertuigen gehad (1951 en 1955).
Achter deze Chevrolet? rijd een GMC CCKW-353 met een 6 cilinder GMC 270 benzine motor met 104 PK vermogen.

w.schuitema (wimschuitemacs.com) (01-02-2007)


Aan de assen te zien is het een F60L. Deze had namelijk splitassen en de C60L had banjo assen. Ook de radiatorguard lijkt op een Ford type.

J.W. de Jong (jwdejongfilternet.nl) (30-03-2007)


Mijn grootvader, Eelco Paulus Kingma, bankier te Sneek, had rond 1911 een Harley Davidson motor.

E.J.H. Kingma (27-02-2008)


Advertentie Nieuwsblad van Friesland, 16 mei 1914:
Woensdag 13 Mei, 's middags verloren op Rijksstraatweg tusschen Irnsum en Wolvega gereedschapstasch van motorfiets. Terugbezorging gaarne bij KINGMA, olieslager, Sneek.

(24-01-2013)


Friese Koerier 16 november 1965:
Tengevolge van een hartaanval is in Oudemirdum mr. E. P. H. Kingma overleden. De heer Kingma, die de leeftijd van 79 jaar bereikte, was de zoon van de vroegere eigenaar van de olieslagerij annex kassierskantoor te Makkum. Dit kassierskantoor was de voorloper van Kingma's Bank te Sneek, Makkum en Leeuwarden. Hij is maandagmiddag op de begraafplaats 'Fredeshiem' te Sneek ter aarde besteld. In Sneek genoot hij ook bekendheid door Groene Kruiswerk en de zeilvereniging waarvan hij tot erelid werd benoemd. In Oudemirdum, waar de heer Kingma zich 10 jaar geleden vestigde, werd hij mede-oprichter van het streekmuseum. In de oorlog droeg hij de zorg voor de lonen van het stakende spoorwegpersoneel.

(24-01-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.