Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-6500

  • Anne Anema, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt (no. B 496). Afgegeven: 29-5-1923

Over de ijsvelden naar Ameland.[Uit de Bildtse Courant, 1 maart 1929]
Na de goedgeslaagde tocht van de Amelanders met arresleden over de Wadden wordt de animo voor deze Noordpoolreis in miniatuur steeds grooter.
Dagelijks trekken velen loopende over het ijsveld naar de eilandbewoners, anderen gaan gedeltelijk per rijwiel, terwijl een enkele het waagstuk met de auto volbrengt. Een 12-tal mannen lieten zich in een sleepbak, getrokken door een paard, overbrengen.
Er zit iets sportiefs in zoo'n tocht! Iets mee te maken wat misschien het geheele leven niet weer voorkomt, wil een mensch wel aan; men kan er van nàvertellen.
't Is anders allesbehalve een pleiziertochtje. Voetgangers hebben van wal tot wal 3 uur werk, auto's ruim een uur, fietsrijders pl.m. 2 uur. Men komt aan in 't z.g. 'Oerd' en is dus ook nog wel een uur van Nes verwijderd.
Gisteren (Donderdag [28-2-1929]) zijn o.a. ook eenige Bildtkers overgestoken, te voet en in auto's, en allen behouden in hun Heimat terug gekeerd.
De heeren A.P. Anema van St-Annaparochie, met als passagier E. de Vries van Vrouwenparochie en J.H. Bierma van Stiens hebben de tocht per auto volbracht.
Naar eerstgenoemde ons vertelde, kwamen ze Donderdag bij eb te Holwerd aan, doch toen ze daar hun plan meedeelden, werd hun dit ten zeerste afgeraden. 't Was te gevaarlijk.
Men tufte echter naar het Veerhuis om het ijsveld eens te bezichtigen. Hier troffen ze Bierma met een makker. Het ijs leek niet slecht, de Fordjes werden gehaald, eenige schoppen, touwwerk enz. meegenomen en - - voort ging het, de onmetelijke ijsvelden in. Aanvankelijk ging de tocht nogal vlot. De wielen gingen wel een 10 à 15 c.M. door het sneeuwijs, doch het veld was niet bijzonder on-effen. Later werd dit minder. IJsbergen verrezen, sommigen wel 3 M. hoog, de auto's helden voorover, achterover, overzij, alles bolderde door elkaar en over elkaar. Het stuur stond soms dwars onder de auto. 't Moeten sterke wagens zijn, die een dergelijk tochtje kunnen doorstaan. 'Dat is alleen mogelijk met een Ford!' verklaarden ons de Noordpoolreizigers.
Bij de groote ijsberg van ruim 3 M. hoog werd even gepauzeerd voor het nemen van een foto. De fotograaf Strupperz [= Strüpert] van Leeuwarden, juist ter plaatse aanwezig, nam een 'kiek'; een echte Noordpoolkiek, alhoewel de ijsberen ontbraken.
Men passeerde het gat waar een motor onder z'n berijder in de diepte was weggezakt en de plaats waar een paard door het ijs was geraakt en met moeite gered. Dit paard is thans lijdende aan een gevaarlijke longontsteking.
Nadat deze 'holderdebolder-tocht', steeds rijdende op de kleine versnelling een uur had geduurd, bereikte men eindelijk zonder ongemakken het 'Oerd' en tufte verder naar Nes. Hier trof men nog een Bildtker, de heer J.K. Rienks met z'n neef J.S. Rienks, die eveneens de tocht in een Ford hadden volbracht. Na een korte verpoozing raadde een oude Eilander het gezelschap aan spoedig weer te vertrekken, want wanneer het 'tij' wordt, is het niet meer te doen.
Met de drie Fordjes achter elkaar werd de terugreis aanvaard, die met vrijwel dezelde emoties als de heenreis verliep. Men kwam behouden aan de vaste wal te Holwerd aan en arriveerde eveneens in goeden welstand op Het Bildt.
't Is geen pleziertje geweest', verklaarden ons de touristen, 'doch we hebben een levendige herinnering bewaard van dit overweldigend poollandschap, dat zoo glinsterend schitterde in de heldere zonnestralen van dezen mooien Februaridag'.

(fotonr: 468. Bron: P. Anema, Veenwouden)
Trefwoorden - ijs - personenauto - Waddenzee - winter
trefwoorden bij foto 468 toevoegen


De drie personen op foto 468 zijn van links naar rechts: Anne Anema, Saapke Dankert en Enne de Vries.

Saapke Dankert behoorde op de heenreis niet tot de passagiers, maar heeft als ‘liftster’ de terugweg meegemaakt. De foto is dus ook op de terugweg gemaakt.

P. Anema, Veenwouden (06-03-2009)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.