Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-52

  • Klaas Wiersma, Irnsum, gemeente Rauwerderhem. Afgegeven: 29-1-1906
  • Klaas Wiersma, Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 10-3-1926 (Duplicaat 29 januari 1906)
  • Sjoerd Wiersma, Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 14-4-1931 (Overgeschreven)

Met zijn vrouw in het voorspan van de motorfiets was Klaas Wiersma een gemotoriseerde pionier op de wegen in midden Friesland.
[Op de website Historie Irnsum wordt als kenteken B-18 vermeld. Dat lijkt inderdaad ook op deze foto te staan. Mogelijk heeft Wiersma de motor met voorspan gekocht van Jelle van der Hoek uit Leeuwarden of was dat een klant van hem.]

(fotonr: 2988. Bron: Website "Historie Irnsum")

trefwoorden bij foto 2988 toevoegen

Cambuurplein 1950.
Op de voorste rij v.l.n.r.: B-8887, B-30945, B-27120, B-8896, A-39865 (uit Groningen), B-28744, G-33679 (uit Noord-Holland), [A-232..., uit Groningen].
Op de tweede rij is alleen het kenteken van de B-9568 (of B-9569?) zichtbaar, derde van rechts.
Tegen het voetbalveld aan staan v.l.n.r.: B-2176, B-2797, B-20058, B-34153, B-39683, B-2961, B-52, [B-25197?]. De kentekens van de motoren zijn onleesbaar.

(fotonr: 4082. Bron: Harry Pannekoek (via Groninger Archieven))
Trefwoorden - kentekens Groningen - kentekens Noord-Holland
trefwoorden bij foto 4082 toevoegen

Cambuurplein 1950. Uitvergroting.

(fotonr: 4096. Bron: Harry Pannekoek (via Groninger Archieven))

trefwoorden bij foto 4096 toevoegen

Dit verhaal is opgetekend uit de mond van de heer Jan Friso (geb.1925), gehuwd geweest met Jans Wiersma, dochter van Sjoerd Wiersma uit Akkrum.

"de familie Wiersma woonde op het Hoogend te Akkrum en deze hadden een rijwielhandel. Op enig moment ook een soort van taxibedrijf met de B-52 als vervoermiddel".

De heer Friso was zelf varkensvervoerder bij de "Friese Coöperatieve Exportslachterij (FCE) " en reed soms in zijn vrije tijd als taxichauffeur in de B-52. Inmiddels als schoonzoon behorend bij de familie.

De echte chauffeur zou volgens de heer Friso Sietske Venema zijn. Zij was getrouwd met Ben de Jong (een aannemer uit Grou en ze was de jongere zus van Tjitske Venema, deze had een winkeltje in "diggelgoed" in de Wijde Steeg 18 te Akkrum)

Op bijgaande foto staat de heer J. Friso trots poserend voor de Ford B-52, jaar en locatie onbekend.


(fotonr: 5735. Bron: F. Lindenhovius)

trefwoorden bij foto 5735 toevoegen


Voor het verhaal over Klaas Wiersma, zie mijn website www.irnsum.nl > mensen > de familie Wiersma. Volgens mijn informatie had Klaas Wiersma ook een motor met voorspan met kenteken B18. (foto daarvan staat bij het verhaal)

S.A. Schoustra (webmasterirnsum.tmfweb.nl) (31-10-2006)


Kenteken B-52 is een Ford DeLuxe of Super DeLuxe Fordor Sedan uit 1947 of 1948.
Van de DeLuxe 1947 zijn er 9.246 units gebouwd, de 1947 Super DeLuxe komt op 92.056 units.
De Super DeLuxe 1948 komt op 71.358 units.

E. Hanekamp - A-SYST'MS - 31-01-2014

E. Hanekamp (31-01-2014)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.