Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-479

  • Dr. Willem Jacob Slis, Workum. Afgegeven: 27-5-1910 (Op 2 juni 1911 is 1 exemplaar van nummerbewijs B 479 uitgereikt.)

Op deze foto uit het Fries Fotoarchief (AR101), gemaakt op de Merk te Workum, staat een auto met een ronde radiateur zoals deze toegepast werd door onder meer de merken Delaunay-Belleville, Germain en Eysink. Er ligt een fiets op het dak van de auto.
Zeer waarschijnlijk is dit de Germain van de Workumer huisarts W.J. Slis. In het begin van de 19e eeuw namen veel plattelandsdokters een fiets mee om daarmee het laatste stukje naar afgelegen woningen en boerderijen, die alleen via een voetpad bereikbaar waren, te kunnen afleggen (zie bijvoorbeeld de foto bij B211). In de omgeving van Workum waar het meeste vervoer te water ging was dit zeker geen overbodige luxe.
Op de foto van de auto te Workum is het kenteken niet te ontcijferen. Wel is te zien dat het een driecijferig B nummer betreft. In het middelste cijfer valt een zeven te herkennen. Het nummer van dokter Slis was B479.
In een artikel in de Leeuwarder Courant van 29 december 1975 haalt modelbouwer Boersma herinneringen op uit de periode tot 1925 toen hij bij wagenmakerij Yntema in Workum werkte: “Uit zijn wagenmakersperiode herinnerde hij zich ook de eerste auto, die in Workum reed. Hij was van Yntema de wagenmaker zelf, een fraaie Germain uit 1913. “Dokter Slis ried der wol faek yn,” weet de heer Broersma nog. Een model van de auto staat in de woonkamer bij de Broersma’s.”
Uit andere bronnen is bekend dat Yntema pas in 1912 een auto aanschafte en wel van het fabrikaat “Der Dessauer” (zie B851) . Dat Boersma het bezit van de Germain toeschrijft aan Yntema is als volgt te verklaren: Dokter Slis verliet in 1915 Workum om zich te vestigen in Nieuwenhoorn. Daar nam hij de praktijk over van Dr. Van der Sluis, inclusief de open FN auto die Van der Sluis in 1913 had aangeschaft. (zie: basdevoogd.nl/klassiek%20op%20wielen6.pdf). De Germain bleef in de garage van Yntema te Workum. Misschien had Yntema de auto gekocht of moest hij deze in opdracht van dokter Slis verkopen. Het zou ook kunnen zijn dat er nog rekeningen te vereffenen waren.
In ieder geval verscheen in de Leeuwarder Courant van 12 oktober 1922 een advertentie van N.J. Vellenga, advocaat-procureur te Sneek, van de openbare verkoop van een in prima staat zijnde 12/16 P.K. auto “Germain”, Landaulette Limousine 6-persoons.

(fotonr: 3194. Bron: Jac. Stienstra, Beetsterzwaag)

trefwoorden bij foto 3194 toevoegen


Hindeloopen, 18 Juli [1912]. In de raardsvergadering werd door den voorzitter medegedeeld dat burg. en weth. naar aanleiding van een door dr. W.J. Slis te Workum tot Ged. Staten gericht verzoek, om den weg tusschen Hindeloopen en den handwijzer bij de "Nieuwe aanleg" met een automobiel te mogen bereiden, het vroegere aan dit college gericht verzoek van die strekking ook nogmaals hebben herhaald.
Leeuwarder Courant 20 juli 1912

(14-12-2009)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.