Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-4491

  • Siebe Haagsma, Workum (Wijk G 78). Afgegeven: 7-7-1921

De foto is gemaakt op 28 juli 1924 in Gaasterland.
De bestuurder van B 4491 is Siebe Haagsma en de bestuurder van B 1083 is Evert Zwolsman
Bij de laatste zit een jongen uit Hindeloopen achterop.

(fotonr: 1195. Bron: Sjoerd Vriesema, Sneek)

trefwoorden bij foto 1195 toevoegen

De motor van Siebe Ynze Haagsma, veehouder te Workum. Op de motor zitten de twee zussen Pietje Reitsma-Terpstra en Trijntje Haagsma-Terpstra.

(fotonr: 1769. Bron: fam. Haagsma-Wester, Easterein)

trefwoorden bij foto 1769 toevoegen


Leeuwarder courant 2 september 1924
KONINGINNEDAG.
Sneek, 1 September
Het blijkbaar kinderlievende weer hield zich intusschen bij dit alles tegen alle verwachting uitstekend, zoodat ook de onderwijl op het Oud Kerkhof gehouden motorbehendigheidswedstrijd mede daardoor werd begunstigd. Onder de 19 deelnemers werd het Oud- Friesche boerencostuum van J. Kramer en dame te Scharnegoutum het mooiste geoordeeld en dezen daarom de daarvoor uitgeloofde prijs toegekend. In het rijden met motorfiets over brug, wip en kronkelpad bleek S. IJ. Haagsma te Workum het bekwaamst, zoodat hem, ten bewijze daarvan, een verguld zilveren medaille werd toegekend. S. Tromp alhier kwam in aanmerking voor de uit een zilveren medaille bestaanden 2en prijs, terwijl de beide bronzen medailles van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer in het bezit van Jaarsma en R. v. Breeden te Sneek werden gesteld.

(08-02-2015)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.