Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-4229

  • J. van Sinderen, Ternaard, gemeente Westdongeradeel. (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.)

Dit nummer behoort aan Jelle Martens van Sinderen, geboren te Holwerd 25-2-1875, getrouwd te Westdongeradeel 15-5-1897 met Eelkje Wopkes de Vries, overleden te Leeuwarden 25-11-1949.
Hij was veehandelaar in Ternaard, en woonde ten tijde van deze nummeruitgave op de boerderij aan het eind van de Nijbuorren, waar nu nog zijn kleinzoon en naamgenoot Jelle Sietzes van Sinderen woont.
Jelle en Eke deden in meerdere opzichten moeite om in de vaart der volkeren mee vooruit te gaan. Zo waren zij volgens overlevering de eersten in Ternaard die een kerstboom met verlichting in de kamer hadden staan. Nieuwsgierige dorpsbewoners, - die daar overigens vast ook wel hun commentaar bij hadden, - liepen speciaal de Nijbuorren af om "by harren yn 'e hûs te sjen".
Van zijn zonen volgden Marten en Wop hem in de voetsporen als veehandelaar; zoon Sietze kwam op 'e pleats als landbouwer.

M. den Dekker (05-11-2006)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.