Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-417

  • Sybe Schaap, Deersum, gemeente Rauwerderhem. Afgegeven: 30-7-1909
  • Dirk Schaap, Deersum, gemeente Rauwerderhem. Afgegeven: 30-7-1909

Sybe Hoite Schaap, broer van de bekende veefokkers uit Deersum en Spannenburg, was veearts. Eerst vanaf 1910 in Joure en van 1912 tot 1940 in St. Nicolaasga. Samen met zijn broer Dirk kreeg hij in 1909 het nummer B417. Dirk kreeg in 1923 het nummer B6810. Sybe Hoite reed waarschijnlijk tot 1940, toen hij stopte als veearts, met het nummer B417. In 1940 kreeg hij het nieuwe nummer B26618.

In de leeuwarder Courant van 18 april 1914 werd in een advertentie van autogarage G. Huizenga onder de kop ONGEVRAAGD ATTEST onderstaande brief opgenomen:

ONGEVRAAGD ATTEST

St Nicolaasga 16 April 1914
Den Heer G. HUIZINGA
Handelaar in Auto’s en Motorrijwielen
te LEEUWARDEN
Mijnheer,
Ik kan niet nalaten U een en ander over mijn Levis 21/2 PK Motorrijwiel mede te delen. Ik heb er nu een goede 2500 K mede afgelegd en mijn ondervinding is dat hij steeds beter wordt; soepeler in ’t loopen en vlugger in den aanslag. Dit geschiedt door mij tegenwoordig ook steeds als bij den Baby-motor d.w.z. door boven het zadel een paar passen te maken. Ook heb ik het benzine- en olieverbruik gecontroleerd en ik ben tot de conclusie gekomen, dat mijn Levis zuiniger is dan menige viertact. Op mijn manier rijdende, d.w.z. telkens stoppen telkens flotteeren en aanzetten en in kalm tempo liep mijn motor 80 K.M. met 1 liter benzine. Ik moet daarbij opmerken dat ik nog een kleinere sproeier, dus no. 22, heb geplaatst en de luchttoevoer heb beperkt. Mijn overtuiging is echter dat op een langen afstand in snel tempo het aantal K.M. aanzienlijk grooter zal worden per gebruikten liter. Dit benzineverbruik zal voor mij nimmer een bezwaar zijn en mij dunkt voor niemand. Verder loopt mijn Levismotor 180 K.M. met 1 liter olie; naar ik meen nemen de meeste viertact motors meer olie. Ten stotte is de lichte hanteerbaarheid en het absoluut nooit weigeren van mijn Levismotor zoo naar mijn zin dat ik niet kan nalaten u mijn tevredenheid over mijn nieuwkoop te melden (w. g.) S. H. SCHAAP veearts St. Nicolaasga.

Jac. Stienstra, Beetstersweach (31-10-2012)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.