Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-4058

  • A.J.J.M. Derks, Leeuwarden (Achter de Hoven 16d). (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.)

Leeuwarder Courant, 3 oktober 1922: VERKOOP - AUTOMOBIEL. Notaris MOLENAAR voornoemd zal op Dinsdag 10 October 1922, 's av. 7 uur, bij Bijlsma in de Zuiderstraat aldaar, ten verzoeke van den W.E.Gestr. heer Mr. C. BEEKHUIS als curator in het faillissement van A. J. J. M. Derks, provisioneel publiek verkoopen: Een in besten staat zijnde, weinig gebruikte AUTOMOBIEL (CHEVROLET) toering, type 94, 5-persoons open wagen, met Amerikaansche kap. Deze wagen is dagelijks te bezien in de autogarage van den heer Huizenga a/d. Tweebaksmarkt te Leeuwarden, alwaar nadere inlichtingen worden verstrekt.

jac.stienstra (29-11-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.