Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-4050

  • S. Verhoeve, Leeuwarden (Pieter Feddesstraat 39). (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.)
  • Johannes Verhoeve, St. Jacobiparochie, gemeente Het Bildt (no. 143). Afgegeven: 21-7-1948 (Overgeschreven Vervallen 6 April 1956)

HET KRUISPUNT TE MARSSUM.
Botsing tusschen twee auto's.
MARSSUM, 21 Jan. Doordat wegens het slechte uitzicht ter plaatse de bestuurders elkaar te laat opmerkten, had hedenmorgen omstreeks kwart over elf op het bekende kruispunt van wegen alhier een aanrijding plaats tusschen twee auto's.
Van de richting Leeuwarden kwam een groote vee-auto, beladen met vee voor het abattoir te Amsterdam. De bestuurder S. Kramer, wonende .te Joure, bemerkte niet dat van de richting Beetgum een luxe-auto naderde. Toen hij deze auto, welke werd bestuurd door den heer J. Verhoeve te St. Jacobiparochie zag, sloeg hij haastig het stuur om naar links om een aanrijding te voorkomen, doch het mocht hem niet gelukken dit geheel te vermijden. De achterkant van de vrachtauto kwam in botsing met de voorkant van de luxe-auto, tengevolge waarvan deze laatste auto werd beschadigd. Daar de bestuurders het niet eens konden worden over de schade-kwestie, werd aangifte gedaan bij de politie, die een onderzoek naar de schul

Leeuwarder nieuwsblad, 22-01-1938 (18-04-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.