Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-3611

  • H. Pomper, Bolsward. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
  • Hendrik Pomper, Bolsward. Afgegeven: 24-1-1922 (Nieuw exemplaar)

(fotonr: 1433. Bron: H.R. de Haan)
Trefwoorden - garage
trefwoorden bij foto 1433 toevoegen


Faillissement. De eenige nitdeelingslijst in het faillissement van Hendrik Pomper, autoverhuurder te Bolsward, is neergelegd ter griffie van de rechtbank te Leeuwarden en van het kantongerecht te Bolsward.

Leeuwarder Nieuwsblad 24-11-1925 (25-01-2019)


VERKOOP VAN AUTO'S TE BOLSWARD. G. KEIKES, deurwaarder te Bolsward is voornemens op Maandag den 28 September 1925, des voormiddags 11 uur, ten huize van den caféhouder Witteveen, Stationskoffiehuis te Bolsward, bij boelgoed tegen dadelijke betaling te verkoopen: Twee tot den faillieten boedel van H. Pomper te Bolsward behoorende AUTO'S, n.l.: Een FAFNIR, 15-35 P.K., 6-persoons landaulette, carbidlicht, en een FORD, 2 deuren, model 1924. Bezichtiging vóór den verkoop.

Leeuwarder Courant 24-09-1925 (25-01-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.