Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-349

  • Willem Sinninghe Damsté, Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (Verlengde Schrans E 1). Afgegeven: 3-10-1908

Van rechts naar links: B-349, B-285, B-210 en B-840. Het nummer van de motor links is niet leesbaar.
Deze foto is genomen op de Bopperein in Drachten, tegenover fietshandel Numan op de Noordkade en is het begin van garage Lammers. Tjerk Lammers staat
rechts op de foto bij de B-349.
De andere personen zijn mij niet bekend. De motorfiets is een Henderson 4 cil. in lijn.

(fotonr: 772. Bron: Tjerk Lammers)

trefwoorden bij foto 772 toevoegen

Bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant. 21-9-1926, avondeditie.
Bijschrift:
Het uitstapje der ouden van dagen te Leeuwarden.

Onder de oudjes, die Donderdag aan het zoozeer geslaagde uitstapje deelnamen, waren twee 97-jarigen. Een van hen, mej. Neeltje Boonstra, kiekten wij voor de auto van den heer dr. Damsté, die haar als gast had opgenomen. Ze is het kleine vrouwtje naast den chauffeur. In Hardegarijp, waar de wagen tengevolge van een lekken band even stil moest staan, deed zich een aardig intermezzo voor. Een der omwonenden, mej. Westra, hoorende dat in deze auto een 97-jarige zat, bracht haar gauw een schoteltje sappige peren, dat natuurlijk in dank werd aanvaard.

(fotonr: 4145. Bron: Tjeerd P. Inia)

trefwoorden bij foto 4145 toevoegen

De auto (een Benz) van dokter W. Sinninghe Damsté. Deze dokter woonde Verlengde Schrans 2 in Huizum. De auto staat hier naast het doktershuis in de Carel van Manderstraat. Bij de auto de heer Ykema, particulier chauffeur van de dokter. De foto is gemaakt rond 1920.

(fotonr: 843. Bron: familie Ykema)

trefwoorden bij foto 843 toevoegen

De Graham-Paige van dokter Sinninghe Damsté, gefotografeerd in 1931. Naast de auto de heer Ykema, particulier chauffeur van de dokter.

(fotonr: 844. Bron: familie Ykema)

trefwoorden bij foto 844 toevoegen


Foto 843 is lijkt me van iets latere datum 1923-1924 aangezien het ventje in de auto waarschijnlijk mijn vader is. Hij is geboren 6 januari 1920.

Pieter Sinninghe Damsté (damste.bumahome.nl) (09-12-2008)


Op de bovenste foto zien we van links naar rechts: een Eysink van rond 1910, een Richard-Brasier van 1905, een Stoewer van 1912 en een van hetzelfde merk van 1913.

Ariejan Bos (08-04-2013)


Uit een Interview met chauffeur S.Ykema in de Leeuwarder Courant van 2 maart 1965:
(……..) Op sommige vacantiekiekjes staat de heer S. Ykema ook, een stevige man in stemmig uniform met een pet met een klepje. Hij was een van de eerste privéchauffeurs van Leeuwarden. In februari 1915 werd hij aangenomen door dokter W. Sinninghe Damsté van de Verlengde Schrans, die hem chauffeuren leerde in een rode Stower waarvan het bestuurderscompartiment open was en van wie hij sindsdien, tot en met 1942, de chauffeur is geweest. „Eigenlijk was ik voerman van beroep bij een mijn in Duitsland, in Rechklinghausen, maar toen de oorlog begon werd het ruzie in de buurt. Die Duitsers dachten er natuurlijk heel anders over dan ik en dus ging ik terug naar Leeuwarden. Toen ik een advertentie van dokter Sinninghe Damsté zag waarin een chauffeur gevraagd werd, ging ik er maar eens op af en het is altijd heel goed geweest bij de familie. Een beste verstandhouding was het. (………) De carrière van de heer Ykema heeft zich hoofdzakelijk afgespeeld in de tijd der zware automobielen met de grote motoren. Starend door de rookwolkjes uit zijn pijp noemt hij op: „Eerst dus die Stower en toen ben ik voor dokter naar Duitsland gegaan om een Bentz te kopen. Daar heb ik vijf jaar in gereden en daarna is er een Adler gekomen, toen een Chandler en na die wagen een Graham Paige. De dokter heeft ook een Packard gehad maar die Graham Paige vond ik prettiger zitten. Daar werd je nooit moe in. Trouwens, in die tijd was alles technisch al heel wat beter. In het begin had je voorop carbidlantaarns en achter petroleum. En aanslingeren natuurlijk. (…….) In de laatste oorlog in ’43 legde de dokter zijn werk neer en vestigde zich in Ermelo. De heer Ykema die toen aan het stuur zat van een DKW’tje met gasflessen, heeft de zoon van de “oude” dokter , ook een arts, nog tot 1948 als chauffeur gediend.

Jac.Stienstra Beetstersweach (02-10-2014)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.