Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-3209

  • D. Swierstra, Schillaard, gemeente Baarderadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920; als woonplaats staat in de akte vermeld Slijlaard)

WIJTGAARD, 13 Oct. Om half vijf gistermiddag reed een Ford-auto uit de richting Leeuwarden naar Wijtgaard. In den wagen waren drie mannen gezeten. Achter het stuur had de eigenaar van de Ford, de veehouder Douwe Swierstra uit Schillaard, plaats genomen. Achterin zaten twee varkenskooplui, Hendrik Bakker Jr. uit Baard en Hieltje Bakker, momenteel te Mantgum, doch wonende in N.-Amerika. Hij is de oom van Hendrik Bakker.
Even voorbij een flauwe bocht in den weg, tegenover de boerderij van den heer W. IJsselstein, is het ongeluk gebeurd. Door nog niet vaststaande oorzaak is de auto, die naar schatting 40 a 50 K.M. vaart had, van den weg afgeraakt. Met volle snelheid is de wagen met het voorwiel met een boom in aanraking gekomen. De bestuurder heeft vermoedelijk nog getracht den naar links geslingerden wagen weer in het rechte spoor te brengen en heeft daarvoor het stuurrad omgewrikt. Dientengevolge is de auto opnieuw te ver rechts geweken. Wederom werd een boom geraakt, nu met het volle achtergedeeite van den wagen. Het rechter achterwiel werd totaal vernield, terwijl de carosserie zoo goed als geheel versplinterd werd. De wagen moet toen tegen een derden boom aangeworpen zijn, is over den kop geslagen en nog een eind door eigen kracht over den weg gesleurd. Van den mooien wagen is dan ook zoo goed als niets meer over. Alleen de motor schijnt weinig beschadigd. De bestuurder Swierstra had een lichte kwetsuur aan het achterhoofd; overigens mankeerde hem niets. Erger was het gesteld met Hieltje Bakker. Deze was niet in staat om te spreken, hij was bijkans bewusteloos en klaagde over hevige pijn in de borststreek. Vermoedelijk zijn één of meer ribben gebroken, die in de long gedrongen zijn. Zijn toestand moet dan ook niet zonder gevaar zijn. Bij den ongeveer 35-jarigen Hendrik Bakker moet de dood onmiddellijk zijn gevolgd. Hij zat geheel tusschen de brokstukken van het autowrak bekneld. Zijn beenen staken uit het portier en toen men den man uit de overblijfselen weggetrokken had, bleek, dat hij op gruwelijke wijze was verminkt. Zijn hoofd was één gapende wonde. Het lijk werd in den berm van den weg gelegd, en later bij IJsselsteijn binnengebracht. Ook voor den zwaargewonden Hieltje Bakker werd voorloopig een plaats in den berm gezocht.
De medicus dr. Duintier Tebbens uit Wirdum werd onmiddellijk gewaarschuwd en verscheen spoedig. Hij kon bij Hendrik Bakker slechts den dood constateeren.
Den toestand van den anderen Bakker zag de dokter blijkbaar vrij ernstig in. Evenwel gaf hij last, den man naar zijn woning te Mantgum te vervoeren.
Na eenigen tijd arriveerde het parket uit Leeuwarden. Het gebeurde verwekte veel belangstelling. Direct na hel plaats vinden hielden wel een dertig auto's stil, zoodat de politie mpaatregelen moest nemen om den weg vrij te maken.

(fotonr: 5642. Bron: Nieuwsblad van Friesland : Hepkema s courant, 16-10-1928 )

trefwoorden bij foto 5642 toevoegen


Douwe Swierstra woonde te Schillaard.
Deze auto is verongelukt bij Wijtgaard op 18 oktober 1928.

Dirk Swierstra (01-11-2006)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.