Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-3022

  • R. Walda, Heerenveen. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

Yn de jierren nei de oarloch moast de tagongswei nei Hylpen ta ferbrede wurde. Om de ried fan it stêdtsje te oertsjûgjen fan de needsaak, is dizze foto makke. Twa T-Fords koenen elkoar eins net foarby. Lofts Roel Walda, doe noch riedslid en letter boargemaster fan Idaarderadiel en it Amelân. Rjochts op de fyts Gryt Kuipers-de Jong. De foto is fan S. Eekma-Sjoerds, Weidestrjitte 6, Hylpen.
(knipsel út de Leeuwarder Courant)

(fotonr: 2147. Bron: fam. Van der Meulen, Leeuwarden)

trefwoorden bij foto 2147 toevoegen

Doe’t de gemeenteried fan Hylpen lang lyn ris prate moast oer de needsaaklike ferbreding fan de wei by de Suderseedyk del, binne inkelde foto’s makke om de ried te oertsjügjen fan it grutte belang. Inkelde âlde Hylpers kamen del om der nei te sjen. Lofts steane Van Meekeren, Hylke Zweed, Jolling Smit. Op de laadbak rjochts Piet Amsterdam en twa famkes. Rjochts gemeentesekretaris Stallinga, dy’t yn 1936 boargemaster waard. De foto is fan S Eekma-Sjoerds, Weidestrjitte 6, Hylpen. Har man Jelle Eekma hat jierrenlang waarnimmend gemeentesekretaris west.

(fotonr: 2150. Bron: Leeuwarder Courant, 17 april 1993)

trefwoorden bij foto 2150 toevoegen

Hierbij een opname van de auto van de fam. R. Walda. Mogelijk dat deze van zoon Leo Walda was. Hij staat in de garage in Hindeloopen.

(fotonr: 3735. Bron: Jan A. Blaak, Appingedam)

trefwoorden bij foto 3735 toevoegen


Foto 3736 is volgens mij een Chrysler Windsor uit 1949

Jaap Poutsma (dimuchozonnet.nl) (22-11-2011)


In de eerste plaats wil ik u bedanken voor de mooie foto op de site. Ik mijn opa, ook Ids Walda was een broer van Roel Walda. Echter ik heb deze man niet gekend laat staan dat ik ooit een foto van hem heb gezien. Ik weet dat hij als burgemeester populair was op Ameland. Hij was een flamboyant man heb ik mij laten vertellen. Ik heb hem dank zij u nu een keer gezien. Bedankt.

Ids Walda (21-07-2014)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.