Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-2867

  • F. Kimp, Leeuwarden (Nieuwestad L 117). (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

De eerste autobus in Friesland.

(fotonr: 1677. Bron: Jan Velstra. Met de LAB op stap. Friese Pers Boekerij, 2008.)
Trefwoorden - autobus
trefwoorden bij foto 1677 toevoegen

Leeuwarder Courant 5 september 1958

(fotonr: 1629. Bron: Archief Leeuwarder Courant)
Trefwoorden - autobus
trefwoorden bij foto 1629 toevoegen


De ex Duitse legerwagen op foto 1677 is een Opel.
Op foto voor de bus eigenaar en oprichter L.A.B. Frans Kimp,de voorste man in de cabine is O.Tolsma.
Achter het stuur zit de chauffeur Teake Reitsma en achter op het balkon Bouke Hoen de conducteur

Schuuring (28-03-2010)


Nieuwsblad van Friesland, 6 april 1920:

LEEUWARDEN. Er zal in de volgende maand een autobus-dienst worden ingesteld van Leeuwarden naar Zwartewegsend en Quatrebras, in aansluiting op de tram aldaar. Minstens zesmaal per dag zal de geheele afstand vice-versa gereden worden terwijl tusschen Leeuwarden en Zwartewegsend zeker nog vaker verbinding zal zijn. De bus heeft zitplaats voor 20 personen binnen-in, 3 voorop en nog 6 staanplaatsen achterop. De afstand Leeuwarden (gasfabriek)-Quatrebras wordt in ruim een half uur afgelegd, in goed tien minuten rijdt men naar 't Zwembad, in een kwartier naar Zwartewegsend. De 46-paards-motor is krachtig genoeg om een paar aanhangwagens er nog bij te trekken. Mocht dus het publiek genoeg belangstelling toonen, dan zal zeker de vervoergelegenheid nog wel worden uitgebreid.

jac.stienstra (jac.stienstrazonnet.nl) (06-02-2013)


Leeuwarder Courant 2 april 1920:

Leeuwarder Autobus-dienst.
Gisteren had, zooals vanzelf spreekt onder overgroote belangstelling van de Leeuwarder en Hardegarijpster jeugd, de proefrit plaats met de autobus, die met Mei den geregelden dienst gaat beginnen van en naar Quatrebras. Voor dien tijd zal de bus, waarin plaats is voor ongeveer 21 personen - met de staanplaatsen mee gerekend kunnen er zelfs 30 in! - de liefhebbers van de vliegsport in onze stad van en naar het vliegterrein tuffen. Voor de allerstoutmoedigsten onder de stadgenooten, zij die zich in het luchtruim zullen wagen al een klein voorproefje van het komende genot! Alleen is hier natuurlijk niet het minste gevaar voor uw leven: de autobus, die gisteren ter eere van de inwijding smaakvol met bloemen was versierd. is een stevige kast met groote ruiten aan allen kant. Binnen-in gemakkelijke banken, die, zooals wij constateerden, heerlijk veeren! Van buiten is de bus netjes grijs geschilderd, boven-op bevindt zich een rek voor de bagage. Alles keurig in orde. Naar wij vernamen bestaat het plan een geregelden dienst te openen van minstens 6 ritten per dag naar Quatrebras, met nog eenige tusschenritten naar Zwartewegsend, meer speciaal ten gerieve van hen, die de zweminrichting Groote Wielen" willen bezoeken. Een mooie uitvinding dus ook voor de „badgasten", die nu niet meer bij harden wind of in brandenden zonneschijn behoeven te fietsen of loopen, nadat zij juist door het bad zoo heerlijk waren afgekoeld! Door de stad zal een vaste route worden gevolgd en wel met de volgende stopplaatsen: Station, hoek Niewestad-Wirdumerdijk, hoek Eewal-Voorstreek en hoek Groningerstraatweg over de rijksbrug. Buiten de stad zal worden gestopt: - Oud Tolhuis, Zweminrichting, Zwartewegsend, Hardegarijp en Quatrebras. De rit naar de Zweminrichting duurt een kwartier, die naar Quatrebras ongeveer een half uur. De tarieven voor dezen dienst zullen in den loop van deze maand worden bekend gemaakt. De proefrit van gisteren, waarbij een der ondernemers, de heer Kimp, als gastheer fungeerde, werd meegemaakt door verschillende belangstellende autoriteiten, n.l. een paar raadsleden, de ingenieur van den Rijkswaterstaat, vertegenwoordigers van de V. V. V., den A. N. W. B. en den Touristenbond voor Nederland, en den voorzitter van het bestuur der badinrichting „de Groote Wielen".

(07-02-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.