Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-277

  • Eise Hoeksma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 24-10-1907 (Vervallen tussen 1 april 1914 en 1 april 1915)

Slachter Merk Hoeksma wenne op it adres Hoekstraat 142 te Beneden-Haulerwyk. Dit is no Djippegatspaad 1 oan de Bakkefeanster kant fan Waskemar. Syn trije soannen dy’t harren skreauwen as Hoeksema, wiene al betiid motorisearre. Eise, dy’t smid wie, krige op 24 oktober 1907 nr. B277. Johannes dy’t yn 1911 advertearre as “Reizend Photograaf” krige op 3 december 1909 nr. B445. Willem krige op 26 juli 1912 it nûmer B778. Yn 1913 ferfear de famylje Hoeksema nei Grinslân. Johannes en Willem giene mei nei Ter Apelkanaal (gemeente Vlagtwedde) en krigen dêr op 24 december 1912 de nûmers A1190 en A 1191. Eise gie wierskynlik yn 1915 nei Weerdingermond en krige dêr op 7 juli fan dat jier nûmer A1729.

Jac. Stienstra Beetstersweach (28-11-2012)


Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 23 oktober 1909: Een man, die opgaf te zijn: E. Hoeksema, fotograaf te Bakkeveen, kwam bij een landbouwer te Leens (Gron.) om diens motorfiets te koopen. Hij kreeg de fiets een dag mee op probeeren, liet zijn eigen fiets staan, en heeft toen zeker de ruil heel goed geoordeeld. Hij is althans niet weer verschenen. De motorfiets heeft een waarde van fl5O, de fiets is 'n f7O waard.

(28-11-2012)


Gedeelte uit een advertentie in Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant van 5 mei 1909: Heeren en Dames, HALT! HALT! Niet voorbijloopen ! Allen naar de Engrosfirma's Gebroeders E. HOEKSEMA Haulerwijk-Bakkeveen. Onze nieuwe Werkplaats en Magazijnen en speciale Werkplaats voor Motorrijwielen en Automobielen en alle Machinerieën zijn gereed.(....)

(29-11-2012)


Advertentie uit het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema’s Courant 5 mei 1906: Te koop. EEN FIJNE F.N. MOTOR te koop, 2 1/4 pk, werkt als nieuw, accu-ontsteking, loopt altijd als nieuw, ook wel ruilen aan nieuwe rijwielen, is op 't oogenblik defect een kleinigheid, motor moet even nagezien worden en loopt als nieuw ; ook NIEUWE MINERVA-MOTOR, met magneet-ontsteking, gekost hebbende f 425, thans voor den halven prijs wegens aanschaffing van automobiel. Adres: HOEKSEMA en Co, Haulerwijk—Bakkeveen.

(29-11-2012)


Ik bezit een tweetal advertenties en een foto met op de achterzijde een reclamestempel van de fotograaf Johannes Hoeksema.

Indien gewenst kan ik dit materiaal inzenden.

Met vriendelijke groet,

Chris jager

(16-05-2017)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.