Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-270

  • Hidde Popkes Douma, Bergum, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 30-9-1907

Hidde P. Douma was een bekende dorpsfiguur. Hij was respectievelijk schoenmaker, rijwielhersteller en elektriciën, terwijl hij tevens tot 1910 telegrambesteller in gemeentedienst was; toen nam het rijk de telegraafdienst over. Deze motorfiets moet de eerste in Bergum geweest zijn. In een soort zijspan nam “Hidde Hip”, zoals hij vaak genoemd werd, ook zijn vrouw Lamkje af en toe mee.

(fotonr: 9. Bron: D. Franke. Bergum in oude ansichten, 1972.)
Trefwoorden - motorfiets
trefwoorden bij foto 9 toevoegen

Een scherpere foto dan die al op de website stond.

(fotonr: 5677. Bron: H. Kelders)

trefwoorden bij foto 5677 toevoegen


Uit de Leeuwarder Courant van 26 februari 1912:
Ingezonden stukken (buiten verantwoordelijkheid van de redactie.)
Veiligheid van het verkeer.
J.l. Donderdag rijdende te Leeuwarden langs ’t Hotel “De Klanderij” via den Grachtswal, juist achter de gevangenis , ontmoette ik op mijn motorfiets twee boerewagens, beladen met hooi, die ik rechts, volgens de wetteljke bepalingen, juist kon passeeren. De voerman zat te rusten. Het paardje kon z’n weg wel vinden, daar, in ’t drukke verkeer. Maar juist op ’t moment, dat ik met mijn motorfiets bij het paard was, trok de man aan z’n teugel en ’t paard meende nog langzamer te moeten loopen. De wagen bleef steken en belemmerde mijn passage door de hooge bestrating. Juist door mijn bizonder kalme rijden heb ik een ongeluk voorkomen, daar ik anders met een onaangename botsing tegen den wagen was gereden. Onze wegen in de stad, zoowel als die daar buiten, zouden veel veiliger zijn, wanneer ieder zich aan de regels van het verkeer hield.
B-270

(23-02-2012)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.