Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-260

  • Haye de Vries, Sneek. Afgegeven: 7-9-1907

Uit de Leeuwarder Courant van 23 maart 1911:
Sneek, 21 Maart. Den heer H. de vries, zadelmaker alhier, overkwam hedenmiddag op de Oosterdijk een ernstig ongeluk. Op zijn motorrijwiel rijdende wilde hij uitwijken voor een hond, maar kwam toch met het dier in aanraking, waardoor hij met zijn rijwiel omviel en zoo tegen de straatstenen werd geslingerd, dat hij bewusteloos bleef liggen en nogal ernstig aan het hoofd werd verwond. Men droeg hem binnen in het kantoor der firma Mispelblom Beijer, waar de inmiddels per telephoon ontboden geneesheer dr. Hannema heelkundige hulp verleende. Per brancard vervoerde men hem daarna naar zijn woning, waar gelukkig het bewustzijn terugkeerde. Zijn toestand laat zich nog al goed aanzien.

(25-02-2012)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.