Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-238

  • Johannes Antonius Eerligh, Leeuwarden. Afgegeven: 15-6-1907

(fotonr: 2624. Bron: Feike Damstra, Sneek)
Trefwoorden - trein - wedstrijd
trefwoorden bij foto 2624 toevoegen

(fotonr: 2626. Bron: Feike Damstra, Sneek)
Trefwoorden - benzinepomp - buitenland - wedstrijd
trefwoorden bij foto 2626 toevoegen

(fotonr: 2628. Bron: Feike Damstra, Sneek)
Trefwoorden - buitenland - wedstrijd
trefwoorden bij foto 2628 toevoegen

Friese deelnemers aan de Tulpen Rally van 1949

(uit de Leeuwarder Courant 26-04-1949:
Dinsdagmorgen 26 april vertrekken de rijders uit verschillende Europese steden (Brussel, Glasgow, Den Haag, Rome, Monte Carlo en Londen) voor de eerste internationale Tulpen-Rally, welke sterrit door de Regionale Automobielclub West in het leven is geroepen met het oogmerk onze bloeiende bollenvelden nog meer in de buitenlandse belangstelling te plaatsen.
De meer dan honderd wagens van luxieuze 12 cilinder paleizen-op-wielen tot bescheiden eenvoudige twee-of vier-pitters hebben allen hetzelfde einddoel; Noordwijk, waar donderdag de finish is, terwijl een dag later op het Circuit van Zandvoort de klassementsproeven zullen worden afgenomen voor de wagens, die de ruim 50 uren lange rit zonder strafpunten hebben afgelegd.
Drie Friese teams zijn van de partij; de Snekers Harke Pheifer, Ate Damstra en Jan Sustring die met hun Plymouth Rome als startplaats gekozen hebben nadat Lissabon wegens deviezen-moeilijkheden is uitgevallen. Ook de kleine Fiat 500 van B. Eerligh en S. Vos uit Leeuwarden heeft de Italiaanse hoofdstad als vertrekpunt uitgezocht en hoopt via Monte Carlo, Parijs, Brussel, Arnhem, Leeuwarden (totaal 2380 km) het eindpunt te bereiken. De derde Nederlandse wagen met een B als provincie-kenteken is de Austin van Engelsma, Wijnja en Kingma, de mannen uit Franeker, die in de Rally Monte Carlo al van zich deden spreken en de contrôlepost “Groene Weide“, Leeuwarden donderdag plus minus om 1 uur denken aan te doen. Laatstgenoemd trio begint in Den Haag en heeft op zijn route als voornaamste plaatsen: Brussel, Parijs, Bordeaux, Lyon, Brussel.

Rally-karavaan passeerde Leeuwarden
Friese teams doen het best.

(uit de Leeuwarder Courant 29-04-1949)
Vanmorgen tegen 10 uur had de controle post “Groene Weide“ zich opgemaakt om de deelnemers aan de internationale Tulpen rally te ontvangen. Op de Harlingersingel heerste grote bedrijvigheid. Dames in Friese en Hindelooper klederdracht stonden klaar met kruidkoeken en Workumer aardewerk. Jongens in smetteloze witte overalls popelden van ongeduld om al die internationale autoruiten te lappen en er waren enkele monteurs om in een oogwenk kleine reparaties uit te voeren. Bij dit laatste controle punt voor de finish in Noordwijk had de organiserende vereniging, Regionale Automobiel Club West, assistentie van de Friese Motorclub. Om kwart over tien kwam de eerste wagen binnenrollen. Het was de Ford van het trio: Wurzer, Zwart en Elkerbout, Rally No. 14, die dinsdagochtend in Monte Carlo startte. Spoedig daarop kwam de fraaie blauwe Bristol van Barsley en Sequerra zich melden, een van de vijf wagens die uit Londen vertrokken waren, waarna allerlei soorten automobielen regelmatig kwamen binnenvallen, soms vier of vijf tegelijk.
De drie Friese équipes hebben zich kranig geweerd en hadden alle nog een “blanco strafregister“. Om elf uur arriveerde de Snekers: Harke Pheifer, Ate Damstra en Jan Sustring die hun Plymouth van Rome foutloos via Monte Carlo, Lyon, Parijs, Breda naar Leeuwarden gestuurd hadden en voor wie het laatste deel naar Noordwijk klaarblijkelijk een peuleschilletje zal zijn. De rijders uit de Waterpoortstad hadden een voorspoedige tocht gemaakt, een defecte claxon en een niet spelende radio waren de enige tegenslagen geweest en zij spraken vol lof over de “koninklijke“ ontvangst , die hun in Monte Carlo ten deel was gevallen.

Het met B.Eerligh en S.Vos bemande Fiatje, dat eveneens uit de Vaticaanstad vertrok was intussen binnen gekomen. Het traject: Rome-Monte Carlo met veel berghellingen en slecht weer was het zwaarste deel van de rit geweest, maar de Leeuwarders die laatst genoemde stad als 7e van de 20 ploegen hadden bereikt, wisten alle controle plaatsen tijdig te bereiken en veroorloofden zich gisteren tussen Parijs en Brussel zelfs de weelde een verkeerde weg in te slaan waardoor 40 km teveel gereden werd. De Fiat 500 B heeft zich boven alle verwachtingen goed gehouden en daarnaast maakten S. Vos en B. Eerligh een meer dan verdienstelijk Rally debuut. Voor Kingma, Engelsma en Wijnja met Austin begon de trip met pech. Een andere Rally wagen beschadigde de wagen uit Franeker van achter, maar hierdoor lieten de Friezen zich niet uit het veld slaan en toen ze vanmiddag ruim twaalf uur in Leeuwarden binnenliepen waren ze eveneens nog zonder strafpunten. Op dat moment waren ongeveer honderd wagens de controle gepasseerd.

(fotonr: 2630. Bron: Feike Damstra, Sneek)
Trefwoorden - buitenland - Rallye de Monte-Carlo - wedstrijd
trefwoorden bij foto 2630 toevoegen

Een andere Fiat 500 Topolino met het zelfde kenteken heeft in 1950 meegedaan aan de Rallye van Monte Carlo. Ook hierbij ging het om het team Eerligh-Vos. De rit werd niet uitgereden. De latere eigenaresse van de auto werd Nita Rinsma, stewardess bij de KLM.

(fotonr: 2682. Bron: F. Vos)
Trefwoorden - buitenland - Rallye de Monte-Carlo - sneeuw - wedstrijd
trefwoorden bij foto 2682 toevoegen

Een foto van een in aanbouw zijnde sportwagen die later verder werd afgebouwd. De basis was het chassis van een Fiat 500 Toplino maar op het chassis is een Fiat 1100 motor gemonteerd.

(fotonr: 2680. Bron: F. Vos)
Trefwoorden - carla - foto in leeuwarden R HBS - garage B.Eerlich zaailand - wedstrijd
trefwoorden bij foto 2680 toevoegen

De bij Garage Centrum (B.H. Eerligh) gebouwde sportwagen heeft ook meegedaan aan races op het circuit van Zantvoort. De gril hier op de foto is van een Austin en uit de tijd dat mijn vader S. Vos reeds bij RS-Stokvis, importeur van Austin, werkte in het begin van de jaren '60.

(fotonr: 2681. Bron: F. Vos)
Trefwoorden - wedstrijd
trefwoorden bij foto 2681 toevoegen


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.