Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-23154

  • Jacob Blaauwbroek, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 6-4-1937

De jongen voorop de motor is Benny Dijkstra en het meisje zijn zuster Gerrie, geboren in 1943. De foto is gemaakt in Scharsterbrug.

(fotonr: 2498. Bron: Bauke Bos, Sint Nicolaasga)

trefwoorden bij foto 2498 toevoegen

Op de motor zit Rink Hof. Geschat op foto ±1940.


(fotonr: 2664. Bron: Jaap de Boer. Historische vereniging Haulerwijk e.o.)
Trefwoorden - kermisfoto
trefwoorden bij foto 2664 toevoegen

Een foto van Dhr.Sj. Landman, destijds wonende te Westhem en in de vijftiger jaren naar Ontario Canada geëmigreerd.
De foto is volgens mij gemaakt bij Café de Kat te Westhem.

(fotonr: 5256. Bron: S. Witteveeen, Blauwhuis)

trefwoorden bij foto 5256 toevoegen

Deze foto is gemaakt tijdens de kermis in Haskerdijken door een fotograaf omstreeks 1951.
Op de foto mijn zuster Henny met haar vriendin.

(fotonr: 5534. Bron: Anne A. Nijdam)

trefwoorden bij foto 5534 toevoegen

Deze foto is in 1952 genomen. De jongen op de scooter is de toen 7-jarige Sijbren Hiemstra uit Pingjum.
Het lijkt bij een postkantoor te zijn. (Misschien Harlingen of Bolsward)

(fotonr: 1156. Bron: Sj. Vriesema, Sneek)

trefwoorden bij foto 1156 toevoegen

De schoolfotograaf jaar 1953, op Vespa scooter,lokatie school Rotstergaast, Haskerland

(fotonr: 1280. Bron: K. Vos)

trefwoorden bij foto 1280 toevoegen

Op de scooter zit Tiete van Dijk uit Sloten, omstreeks 1952.

(fotonr: 3198. Bron: Geurt van den Brink, Joure)

trefwoorden bij foto 3198 toevoegen

Een foto van mijn oom Tjeerd Boomsma (11-08-1938). Deze foto is gemaakt in Minnertsga en naar alle waarschijnlijkheid op het erf van mijn grootouders Miedeleane 23.

(fotonr: 4595. Bron: Jelle Feenstra)

trefwoorden bij foto 4595 toevoegen

Bij het postkantoor in Bolsward, ca. 1952.

(fotonr: 3437. Bron: H.R. de Haan)

trefwoorden bij foto 3437 toevoegen

Dizze foto is makke yn 1952.
Op'e scooter sit Geartsje Ringia út Feinsum.

(fotonr: 3912. Bron: H.K. Dykstra)

trefwoorden bij foto 3912 toevoegen

Anne Bokhorst, Schoolfoto, Vledderveen (dr). Omstreeks 1950???

(fotonr: 4660. Bron: Johannes van Dijk)

trefwoorden bij foto 4660 toevoegen


Foto 1156 is met 100 procent zekerheid bij het postkantoor in Bolsward gemaakt.

(29-10-2007)


De motorfiets op foto 2498 is een Zündapp 200 cc tweetakt uit de late jaren dertig. De beenschilden zijn van eigen makelij. De beide scooters zijn natuurlijk van het merk Vespa.

Wiebe Brouwer (27-01-2009)


fan dizze scooter ha ik ek noch in foto.
Dêr stjit myn omke op en de foto is makke yn Minnertsgea. As jimme ynteresse ha wol ik die wol opstjoere.

Jelle Feenstra (17-01-2014)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.