Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-22500

  • Catrienus Eekhof, Warns, gemeente Hemelumer Oldeferd. Afgegeven: 10-7-1936

Leeuwarder Courant, 18 oktober 1991, uit een door Cor de Boer geschreven artikel:
Na zijn militaire diensttijd kroop Eekhof in 1936 achter het stuur van zijn eerste vrachtwagen. Op voorspraak van transporteur 'Omke Douwe' uit Hommerts kocht Eekhof met driehonderd geleende guldens een tweedehands Chevrolet. Op de eerste dag verdiende hij negen dubbeltjes. Daarna ging het crescendo. „Vn in jier tiid koe ik alle jild dat ik liene moast, werom betelje." Tot in 1939 reed Eekhof vijf dagen per week beurtdiensten op vaste routes in de Zuidwesthoek. Toen de oorlog naderde was de chauffeur korte tijd verticale roerganger op de onderzeeër O8. Na de capitulatie van het Nederlandse leger zat hij korte tijd krijgsgevangen, voordat hij terugmocht naar Warns. Met een gasgenerator kon Eekhof nog een tijdje doortrucken. Maar hij staakte zijn werk, toen de Duitsers zijn Chevy opeisten. Dat ging te ver. Eekhof verstopte zijn wagen onder het hooi van een boer. Toen de auto daar niet meer veilig was, haalde hii hem weer naar huis. „Ik ha de tsjillen yn 'e tün bedobbe en de wem op blokken setten. Doet de kriich oer wie, wie ik ien fan de iennichsten mei in auto", herinnert Eekhof zich. De Warnser ging daarop tijdelijk in staatsdienst rijden en vervoerde onder andere gevangenen, steenkool en evacués. Na de oorlog liep het vervoersbedrijf op rolletjes. Eekhof had in de glorietijd van zijn onderneming een wagenpark aat bestond uit drie auto's, twee trailers en twee aanhangers, met voor iedere wagen twee personeelsleden.

(01-09-2015)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.