Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-2233

  • K. Stuur, Kollum, gemeente Kollumerland c.a.. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

In het begin van de jaren '20 verschenen de eerste auto's in Kollum. Fietsenmaker Klaas Stuur, kruidenier Tjerk Koops, dokter Hero de Jager en bakker Goslinga waren de eersten die zich in de gevaarlijke vehikels waagden. Met dit nieuwe vervoermiddel deed ook een nieuw beroep zijn intrede in het dorp: de automonteur, de garagehouder.
Klaas Stuur was de eerste die in Kollum een garage vestigde en wel aan de Voorstraat no 61. Hij woonde hier al sinds 1904, maar runde hier eerst een schildersbedrijf en daarna dreef hij er een fietsen- en naaimachinehandel. Zodra de eerste auto's in het dorp verschenen legde hij zich toe op de reparatie en verkoop van automobielen; de fietsenhandel deed hij niet van de hand. Zijn eerste auto werd als B 124 geregistreerd. De B stond voor de provincie Friesland. Stuur trok twee arbeiderswoningen, die achter het huis stonden, bij de garage.
In 1950 kocht hij ook het pand Voorstraat 59. Dit pand is achtereenvolgens eigendom geweest van Auke Reinders Spriensma, Hendrik Eskes ( -1890), Roelof Eskes (1890-1929), Sybren Sybrens Tijmstra (1929-1941) en Jacob Minnes Dijkstra (1941-1950). Stuur had ook een taxibedrijf, waarin o.a. Derk Schuiteboer, Piet Schuiteboer en Meint Wiersma hebben gewerkt.
In de Tweede Wereldoorlog werd er in de garage veel gesleuteld aan gasgeneratoren, waarin of hout of anthraciet kon worden gestookt. In 1952 werden beide panden aan de Voorstraat van de 79-jarige Stuur gekocht door Andries Wouda die in pand 59 een showroom bouwde, het koetshuis ombouwde tot autoboxen en van de tuin een parkeerterrein maakte. Hij hield het personeel van de heer Stuur in dienst, zoals Tjeerd de Vries, die dit jaar met pensioen hoopt te gaan, Jan Postma en taxichauffeur Piet Schuiteboer. Door de jaren heen werd er veel ge- en verbouwd en het personeelsbestand schommelde steeds tussen de acht en de twaalf man. In 1952 werd het officiële Vauxhall-Bedford agentschap verkregen, zodat in samenwerking met het ouderlijk bedrijf te Dokkum, dat het Chevrolet-Opel agentschap had, de General Motors-lijn compleet was. De afdeling fietsen werd in 1953 van de hand gedaan en later ook het taxibedrijf.
[In de deuropening: B-7272, links vooraan: B-2233. Andere nummers zijn niet te herkennen]

(fotonr: 1824. Bron: T. Postma en F. Ozinga in: Handel en Ambacht in Kollum 1925-1975 - Pagina 49 samengesteld door R. Bosgraaf, T. Hogendorp en F.Ozinga Uitgave: Oudheidkamer Mr. Andreae te Kollum (1975))

trefwoorden bij foto 1824 toevoegen


Dit nummer komt voor op een lijst van autobezitters in Kollumerland, die op last van de bezetters in 1940 moest worden opgemaakt (gepubliceerd op internet). met de volgende gegevens: Stuur, K., B-2233, bouwjaar: onbekend: Luxe auto, 4 pers.

Tresoar (12-04-2016)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.