Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-2226

  • Sj. Teyema, Beetsterzwaag, gemeente Opsterland. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

Yn in âlde doaze seach ik dit printsje.
De foarste persoan is Willem Hiemstra fan Deinum.
De efterste is myn heit Klaas Leijendekker, bakker yn Deinum fan 1921-1956 berne 16-4-1898 te Doanjum en ferstoarn 3-9-1976 te Bûtenpost.

(fotonr: 2547. Bron: Rients Leijendekker, Bûtenpost)
Trefwoorden - kermisfoto
trefwoorden bij foto 2547 toevoegen

Ik vond deze foto in het archief van mijn pake en bep. Zij zitten op de motor : Hendrik Pieters Tulner geb 1900 in St. Anna Parochie en Ytje Lieuwes de Vries. De foto is gemaakt op 29 augustus 1923. Waar hij gemaakt is kan ik niet achterhalen of herkennen.

(fotonr: 3704. Bron: Henk Tulner, Maarssen)
Trefwoorden - kermisfoto
trefwoorden bij foto 3704 toevoegen

Ik vond deze foto in mijn eigen familie archief. waarschijnlijk op zelfde plek genomen op zelfde dag met andere personen er op. Waar dit is is onduidelijk. Mijn familie woonde rond Sint Anna parochie en kon alleen lopen of per autobus zich verplaatsen. Het kan dus heel goed zijn dat de eigenaar bij verdiende door als soort dorpsfotograaf te werken helaas met slechte foto. : Sj. Teyenga uit Beesterzwaag. Het zou kunnen zijn dat deze een dorpsfotograaf was en dat hij de mensen op zijn motor fotografeerde? Mij is niet bekend wie er op zitten maar zal waarschijnlijk familie zijn. Mijn nichtje Sietkse van Diepen of met familie of vriendin.

(fotonr: 3963. Bron: Jan de Vries)

trefwoorden bij foto 3963 toevoegen

De Wanderer de B-2226 was mijn vader 19 jaar oud.
3 jaar later had hij zijn rijbewijs. 1922 Bijzonder is dat in familie archief op de zelfde dag,zelfde plek , een familielid is gefotografeerd. Dirkje Kuiken die hij pas na 1934 leerde kennen, via
zijn vrouw. dus 15 jaar later dus.

(fotonr: 3986. Bron: Jan de Vries)

trefwoorden bij foto 3986 toevoegen

Het Motorrijwiel 118-2012

(fotonr: 4293. Bron: Wietze Jonker, Heerenveen)

trefwoorden bij foto 4293 toevoegen

Een foto genomen rond 1920-'25 aan de Grindweg in Munnekeburen, de laatste blokken van de Woningstichting Wolvega. Deze zijn voor een aantal jaren terug afgebroken, ze stonden tussen de boerderij van Fam. Hofstra en de Schoolmeesterswoning. Op de foto een Wanderer met nummer B-2226, zou vermoedelijk de motor zijn van Sj. Teyenga uit Beesterzwaag. Het zou kunnen zijn dat deze een dorpsfotograaf was en dat hij de mensen op zijn motor fotografeerde? Helaas zijn de mensen niet bekend?

(fotonr: 2717. Bron: Collectie Gertjan Oosterkamp)

trefwoorden bij foto 2717 toevoegen


De motorfiets op foto 2547 is een Duitse Wanderer.

ruud van bijnen (05-02-2009)


IK SCHREEF : Mij is niet bekend wie er op zitten maar zal waarschijnlijk familie zijn. Mijn nichtje Sietkse van Diepen of met familie of vriendin.
Achterop op de foto is met enige moeite te lezen Dirkje Kuiken wie de tweede persoon is is mij nog niet bekend. Dirkje was de moeder van mijn nichtje Sytske ,haar vader was Cornelis van Diepen. de broer van mijn moeder.

(05-10-2012)


21 juni 1918 Nieuwsblad van Friesland. Groote rondrit door geheel Nederland! Wie wint het? Hij, die geen ongelukken krijgt met zijn banden en om dit te voorkomen, laat men de banden vulcaniseeren in de Eerste Nederlandsche Machinale koud vulcaniseerinrichting van S. Teyema te Beetsterzwaag. Garantie zoo lang de band op de andere plaatsen versleten is. Speciale inrichting voor alle voorkomende reparatien aan rubberwerk. beleefd aanbevelend S.Teyema, Beetsterzwaag

28 juni 1921 Nieuwsblad van Friesland. Lees dit! De machinale Koudvulcaniseerinrichting van Teijema te Beetsterzwaag is verplaatst naar Suameer. Speciaal ingericht voor Auto-, Motor- en Rijwielbanden. Zendingen kunnen geschieden per tramstation te Suameer. Beleefd aanbevelend. De van ouds bekende machinale koudvulcaniseerinrichting van Teyema thans te Suameer.

Th. Vellinga (14-01-2014)


Sjoerd Teyema geboren 22 nov. 1891 te Garijp. Hij komt in april 1915 inwonen bij rijwielhersteller Eesge Tolman te Beetsterzwaag. Hij vertrekt in juni 1916 naar Winsum en komt in mei 1917 in Beetsterzwaag op hetzelfde adres terug.
In 1921 vertrekt hij naar zijn broer Karst Teyema (geb. 2 april 1895 Garijp)te Suameer.
Karst verhuist naar Garijp, vervolgens naar Leeuwarden, Zuidvliet 310, later
Zuidvliet 294F. In Leeuwarden overlijdt hij op 28 december 1979.
De overlijdensdatum van Sjoerd is niet bekend.
Zie ook nummerbewijs B 20728 aan Sjoerd Teyema Zuidvliet 310 Leeuwarden.

Th.Vellinga (06-08-2014)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.