Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-21

  • Derk van Lonkhuyzen, Hoornsterzwaag, gemeente Schoterland. Afgegeven: 10-1-1906
  • Wed. D. van Lonkhuyzen de Vries, Schurega, gemeente Schoterland. Afgegeven: 4-3-1932 (Overgeschreven)

Uit de Leeuwarder Courant van 1 juli 1911:
Een predikant op een motorfiets.
Men schrijft aan “Het Volk”:
Zondag zou in een der kerken te Heerenveen de godsdienstoefening worden geleid door ds. Van L. te Hoornsterzwaag. De gemeente wachtte… maar geen dominee kwam, zoodat tenslotte allen aftrokken. Even later daar kwam dominé aangereden op z’n motorfiets. Een leeg kerkgebouw aantreffend, maakte hij ook maar weer rechtsomkeer. Hij had onderweg een ongeluk gehad met z’n fiets, vandaar z’n laat aankomen

Uit Het Nieuwsblad van het Noorden van maandag 1 februari 1932:
Ds. D. van Lonkhuyzen †
Op bijna 60-jarigen leeftijd is Zaterdag te Hoornsterzwaag overleden ds. D. Van Lonkhuyzen Ned. Herv. predikant aldaar. Ds. van Lonkhuyzen, die in 1897 candidaat werd, diende nimmer eenige andere gemeente dan die van Hoornsterzwaag

(21-02-2012)


Uit de Gooi- en Eemlander van 20-02-1924
DE GEWAPENDE DOMINé.
Ds. D. van Lonkhuizen, predikant te Jubbega, is door den kantonrechter te Heerenveen veroordeeld tot tien gulden boete of tien dagen hechtenis, wegens overtreding der Wapenwet (dragen van een revolver), met verbeurdverklaring van het in beslag genomen wapen". Men zal zich herinneren, dat deze predikant een schot met scherp loste, toen hij op de openbare straat te Nijehorne werd gemolesteerd.

Lex van Lonkhuijsen (lonkziggo.nl) (24-07-2017)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.