Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-18318

  • Fokke van den Bosch, Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (Schoolstraat 49). Afgegeven: 6-12-1932

De Heerenveensche Koerier 25 maart 1950:
De Amsterdamse R.A.I. - Carrosseriebouw mag gezien worden.
(…..) Bij elke R.A.I . valt het op, dat de carosseriebouwers weer iets hebben geleerd en dit in practijk wisten te brengen. Men weet hoe de busdienstondernemers willen woekeren met de ruimte; een bus moet zoveel mogelijk passagiers kunnen vervoeren. Helaas dient de bouwer met die wens rekening te houden, hetgeen nu eenmaal noch aan het interieur, noch aan 't uiterlijk van de autobus ten goede komt. We horen wel eens zeggen, dat de bouwers te conservatief zijn, te weinig bij de vliegtuigindustrie komen kijken, teneinde te zien hoe comfortabel en ruim de zitplaatsen daar zijn en hoe men nochtans voldoeree plaatsen kan onderbrengen. Dat is een onverdiende 'blaam op de naam van de bouwers, die zowel in lengte als in breedte met de ruimte hebben te woekeren. Een vliegtuig heeft geen last van nauwe straten, bochtige wegen en meer van die onaangename dingen', waarmee 'n busdienstondernemer en uiteraard ook de carosseriebouwer te maken heeft. Men probeert het daarom „in de hoogte" te zoeken en naar we menen met succes. Tenminste de autobus, welke de firma Hainje uit Heerenveen hier exposeert en die door de Fa. van der Bosch te Leeuwarden in gebruik zal worden genomen, maakt ondanks de hoger opbouw, een fraaie indruk, welke nog wordt verhoogd door de artistieke en nuttige wijze, waarop de ruiten zijn ingezet. De fa. Hainje bracht hier een Amerikaans principe in toepassing en bereikte daarmee, dat practisch geen passagier een aanmerking meer kan maken over slecht uitzicht doordat hem een spijl van een ruit „in het oog steekt". Van alle zitplaatsen kan men nu onbelemmerd naar buiten zien, hetgeen een niet onbelangrijke verbetering is. Ook het zijdak van vliegtuigglas is een grote verbetering, welke vrijwel algemeen toepassing begint te vinden in de autobussenbouw. Het verheldert het interieur van de wagen en neemt de indruk van nauwheid, welke een bus nu eenmaal altijd wekt, geheel weg. Naar onze mening kon het product van de firma Hainje, mede door de artistieke afwerking door middel van verchroomde staven langs de kanten, best met die van de andere bouwers meekomen. Degelijk en niet gespeend van uiterlijk schoon. (……)

De Heerenveensche Koerier 17 oktober 1950:
Ernstig ongeval te Sythuizen
SYTHUIZEN o. HASKERDIJKEN. Op de, wegens slipgevaar, beruchte asphaltweg onder Haskerdijken, heeft vanmorgen omstreeks 7 uur een vrij gecompliceerd auto-ongeval plaats gehad, dat behouders aanzienlijke materiële schade, nog goed is afgelopen.
Aan een vee-auto uit de richting Akkrum werd het passeren van een melkauto verhinderd door een uit de richting Heerenveen komende personenwagen.
Een nieuwe autobus van Garage v. d. Bosch uit Huizum, met arbeiders uit Leeuwarden op weg naar de N.0.P., die zich achter die veewagen bevond, kon op het gladde wegdek niet tijdig tot stilstand komen. De veewagen kreeg 'n smak en kwam met zijn neus tegen een van de weg staande boom terecht. De beschadiging van deze sterke “dump" wagen is uiterlijk gering.
Na de veewagen geraakt te hebben botste de autobus tegen een boom welke zich aan de andere kant van de weg bevond. De voorzijde van de fraaie bus is totaal vernield. Behoudens enig lichte verwondingen, liepen de inzittenden geen letsel op.
De chauffeur van de veewagen, een trailer van de Gezondheidsdienst voor vee in Friesland, liep echter een zware hersenschudding op en werd naar het Diaconessenhuis te Leeuwarden overgebracht. Zijn toestand is momenteel bevredigend. Het ongeval is te wijten aan het gladde wegdek.
Weer is de noodzaak gebleken, dat de Waterstaat hier onverwijld een anti-sliplaag dient aan te brengen.

(fotonr: 4155. Bron: De Heerenveensche Koerier)
Trefwoorden - autobus - ongeluk - RAI
trefwoorden bij foto 4155 toevoegen


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.