Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-18159

  • Jeen Mink, Leeuwarden (Anjelierstraat 2). Afgegeven: 23-9-1932

Uit Leeuwarder Nieuwsblad van 5 juni 1934
MOTORRIJDER VERONGELUKT. Door de tram gegrepen en gedood.
— — Hedenmorgen reed de heer J. Mink, wonende Anjelierstraal 2, alhier, op zijn motorfiets op de Rijksstraatweg bij Follega in de richting Lemmer. Voor hem was andere motorrijder. Het schijnt nu. dat de heer Mink, lettende op zijn voorganger, de tram Lemmer—Joure, die juist de overweg passeerde, niet gezien heeft. Hij raakte onder de machine en werd vrijwel op slag gedood. Zijn lichaam werd 15 meter meegesleurd en zeer verminkt opgenomen.
De heer Mink, oud 31 jaar, was winkelier en tevens reiziger in manufacturen, terwijl zijn vrouw voor de winkel zorgde. Hij ging bijna elke dag op pad. Het echtpaar had geen kinderen.
Hedenmiddag om ruim één uur ontving mej. Mink het droeve bericht van de slag, dat haar had getroffen. Algemeen is de deelneming met de weduwe en de familie, die zoo plotseling in rouw zijn gestort.

(21-02-2012)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.