Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-1787

  • A.P. Posthumus v.d. Sleen, Ureterp, gemeente Opsterland. (Afgegeven tussen 1 mei 1916 en 1 april 1917.)
  • Geert Tuinstra, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 30-6-1937 (Overgeschreven)

De B-1787, de Ford van mijn grootmoeder, vroedvrouw te Ureterp. Foto dateert van ong. 1931, ik denk omgeving Oosterwolde/Appelscha. Chauffeur is (mijn Tante) Jantina Gezina Posthumus, die later met haar man dit nummer heeft overgenomen. Zij was toen 18 jaar. Zelf herinner ik me deze auto nog goed als passagier in de z.g. kattenbak, een ruimte onder een achterklep waarin beppesizzers plaats namen. Eén der passagiers is Jouk Terpstra, onderwijzeres te Ureterp, en later schrijfster van kinderboeken (van Goor uitg. in 1947 De Kinderen van de Achterweg, spelend in Ureterp. Mijn grootmoeder heeft nimmer een rijbewijs gehad, tante reed zo vanaf haar 13e, had 3 oudere broers, die alle in het autovak zijn beland.

(fotonr: 460. Bron: Jan van der Harst, Ureterp)

trefwoorden bij foto 460 toevoegen


Augusta Pieterdina van der Sleen, geb. 27-11-1873 Noordsche Schut ( Hoogeveen), was de 2e echtgenoot van Hinne Posthumus, smid en rijwielfabrikant te Ureterp, thans Weibuorren 57. Ze volgde de eerste echtgenoot van Hinne P. op (zie bij kenteken 90). Na het vroege overlijden van Hinne zette zij de zaak voort en kocht o.m. de auto B-1787. Dit nummer werd omstreeks 1938 overgenomwen door haar schoonzoon, getrouwd met jongste dochter Jantina Gezina, Geert Tuinstra, garagehouder, rijwielhersteller, taxibedrijf te Drogeham, in 1956 geëmigreerd naar Canada.
Beppe Vroed was een bekende verschijning in Ureterp en maatschappelijk zeer actief, medeoprichter van de plaatselijke afdeling van de SDAP, van de Sociaal Democratische Vrouwen Club, alsmede van de NV tot afschaffing van alcoholhoudende Dranken. Zij reed enige tijd op een door haar man vervaardigde "motorwheel", een grote aandrijfriem op het voorwiel van de fiets. Met een wapperende rok een spookachtige verschijning.

Jan van der Harst (j.vd.harstureterp.com) (02-11-2006)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.