Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-16879

  • Oene Smid, Heerenveen (Korflaan 66). Afgegeven: 28-9-1931

„It moat net to great wurde, dan kin ju it net mear bisjen"

TUXHAM HEERENVEEN BESTAAT 100 JAAR

Oene Smid in Heerenveen zal honderd jaar geleden niet hebben kunnen denken, dat zijn zeilscheepje van achttien ton de basis zou zijn voor een groeiend en bloeiend transportbedrijf, dat in 1970 onder de naam Tuxham het eeuwfeest viert. In die honderd jaar is Tuxham uitgegroeid tot een groot bedrijf, dat thans zeventien vrachtauto's op de weg heeft. Nog steeds staat een Smid aan het hoofd, of beter gezegd twee Smids. Kleinzoon Oene en diens broer Gerard. In alle delen van het land en grote delen van het buitenland rijden hun auto's. Gestadig groeit het bedrijf verder. „Mar it moat ek net to great wurde, hwant dan kin ju it net mear oersjen," zegt een wakkere Oene Smid.
Eigenlijk was een oom van Oene's grootvader de grondlegger van het bedrijf. Maar al spoedig nam Oene Smid sr. het skütsje over. Daarmee werden meest veevoeders en ook levende have vervoerd, van e.a. Meppel naar Friesland. Vijftig jaar lang voer het bedrijf „ongemotoriseerd". De vader van de tegenwoordige Oene, Yme Smid, heeft ook nog gezeild. Eén maal per week Meppel v.v. Als de wind ongunstig draaide, dan op de heenreis trekken en ook op de terugreis.
In 1920 werd het eenmans bedrijf gemoderniseerd door de aanschaf van een motorboot. Daarmee werden — om maar wat te noemen —, vet voor Smilde en pinda's voorLeenes vervoerd. Maar ook Drentse schapen van de markt in Meppel. Of varkens voor de boot naar Engeland. In de boot lag een Deense motor van het merk Tuxham. En deze naam hebben de Smids toen maar overgenomen voor hun bedrijf.

De eerste vrachtauto
In 1931, het jaar waarin Oene Smid jr. in de zaak kwam, werd het vervoerspatroon ingrijpend veranderd. In plaats van over het water ging Tuxham langs de weg vervoeren. Daartoe werd de eerste vrachtauto aangeschaft. Een Chevrolet-truck, die f 2100 kostte. Machinefabriek Friesland in Leeuwarden maakte er een oplegger bij.
Na de oorlog begonnen de zaken pas goed te lopen. Er kwam een tweede auto en broer Gerard kwam in het bedrijf. In die eerste naoorlogse jaren werden ook verschillende lijndiensten overgenomen. Eerste was die van Zandstra in Oldeberkoop. Later volgden de Concordia-boten, die van Zwolle op Leeuwarden voeren, en Slump in Sneek. Ook de lijndienst van Kornput in Meppel kwam bij Tuxham en vorig jaar tenslotte de lijndienst van Wierda in Heerenveen.

(fotonr: 4969. Bron: Leeuwarder Courant 20 november 1970)

trefwoorden bij foto 4969 toevoegen


Vrachtwagen aangeschaft ter vervanging van vrachtschip om sneller de beurtdienst te kunnen uitvoeren.
Beurtdienst van Heerenveen naar Leeuwarden en Heerenveen naar Steenwijk, Meppel en Zwolle.
Tevens werden er verhuizingen mee uitgevoerd.
Truck fabricaat Chevrolet oplegger gebouwd door Smit te Joure.

M. Smid (tuxhamxs4all.nl) (01-05-2007)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.