Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-15246

  • Nederlandse Tramweg Mij, Heerenveen. Afgegeven: 17-6-1930

Van de beide bussen en vrachtwagen die de NTM inzette na de opheffing van de paardentram Makkum-Harkezijl in 1930, bestaan talloze foto's. Op deze opname zijn de nummerborden leesbaar. De bussen hadden v.l.n.r. de nrs. B-15248 en B-15247, de vrachtwagen B-15246.
Foto gemaakt op het Telegraafplein te Makkum, voor Hotel De Zwaan waarop reklame voor dagtochtjes naar de Zuiderzeewerken.

(fotonr: 1968. Bron: Collectie stichting Ald Makkum e.o.)
Trefwoorden - autobus - paardentram - vrachtwagen
trefwoorden bij foto 1968 toevoegen


Een afbeelding van B 15246 staat in het blad
"Als de Dag van Gisteren".
Honderd jaar Friesland - uitgave Waanders enz.

blz. 19

(10-02-2007)


Foto 1966: het truckje rechts is een Chevrolet van vermoedelijk 1931.

Th Zandbergen (15-05-2008)


Volgens mijn gegevens is de Chevrolet-vrachtwagen van 1930.

Jan Velstra, Reduzum (24-08-2009)


Foto 1968 zijn de twee bussen Chevrolets carr Hainje Heerenveen bouwjaar 1930.

openbaar vervoerverzamelaar M van der Goot.

m van der goot (28-04-2017)


In mijn verzameling prentbriefkaarten komt de grote foto voor op een pentbriefkaart van Makkum. Uitgave van T. Toornstra uit 1930. De kaart is evenwel afgestempeld op 7 aug 1935. De kaart heeft als nadere locatie meegekregen: "Auto's Ned. Tramw. Maatsch. en Hotel "de Zwaan"". Op de bussen staat de route Makkum - Witmarsum vermeld.

willem annema (02-02-2019)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.