Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-1399

  • R. Schuiling, Hallum, gemeente Ferwerderadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei 1916.)

In 1916 of 1917 is een van de eerste elfstedentochten voor auto's en motoren gehouden. Een van de deelnemers is toen in Sloten op de foto gezet. De foto is genomen voor café Wiersma.

(fotonr: 122. Bron: Photo's uit Oerpakes' tijd (Leeuwarder Courant 14/7/1984): Mw. M. Dijkstra-Schuurman,Ungastins 45, Stiens)

trefwoorden bij foto 122 toevoegen

21 Juni 1916 - Elfstedentocht. De Harley-Davidsonrijders zijn de heren E. van der Schaaf uit Stiens en R. Schuiling uit Hallum.

(fotonr: 329. Bron: website van de Friesche Motorclub)

trefwoorden bij foto 329 toevoegen


De getoonde motorfiets (foto 329) is een Harley-Davidson motorfiets uit ongeveer 1915.

L. van Telgen (17-11-2007)


Nieuwsblad van Friesland 3 oktober 1916

BRANTGUM, 2 Oct. Gisteravond had in het naburig Foudgum een ernstig ongeval plaats. De heer Schuiling en echtgenoote uit Hallumerhoek geraakten met motorfiets en zijspanwagen in volle vaart in de vrij diep uitgegraven terp. De heer Schuiling bezeerde zich licht, doch zijn vrouw bekwam ernstige verwondingen en werd bewusteloos bij den heer D. Bosch binnengedragen. Dr. R. van Haga verleende geneeskundige hulp.

(17-02-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.