Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-139

  • Jan Harmens Slump, Echten, gemeente Lemsterland. Afgegeven: 18-4-1906
  • Jan Harmens Slump, Echten, gemeente Lemsterland. Afgegeven: 20-3-1922 (Nieuw exemplaar)

Deze foto stond in het boek "Herinneringen aan Zevenwouden", uitgegeven in 1998.

(fotonr: 3137. Bron: Geurt van den Brink, Joure)

trefwoorden bij foto 3137 toevoegen

Atse Slump bij het voertuig B 139 (links B-139, rechts B-3754)

(fotonr: 5320. Bron: Sjoerd Vriesema, Sneek)
Trefwoorden - Pier Slump en Harm Jansz.
trefwoorden bij foto 5320 toevoegen

(fotonr: 5542. Bron: Pier Slump)

trefwoorden bij foto 5542 toevoegen

De B-139 fan Slump út De Lemmer. De foarste jonge man is in omke fan myn frou. It giet om Alle Jorritsma, dy doedestiids yn Eastersee wenne. De foto komt út in famylje-album fan de famylje Joritsma. Wannear de foto makke is is my net bekind.

(fotonr: 1302. Bron: Jan Vreeling, Bûtenpost)
Trefwoorden - Harm Jansz. Slump + Alle
trefwoorden bij foto 1302 toevoegen


Jan Harmens SLUMP, vervener, riethandelaar, burgemeester van Lemsterland, geboren op 17-03-1880, overleden op 10-12-1934, begraven in Echten.
In de Leeuwarder Courant van 11 december 1934 staat een bericht van het dodelijk ongeval op de Leeuwarderstraatweg in het dorp Scharnegoutum, waarbij burgemeester Slump van Lemsterland werd gedood. Hij is op de terugweg van een vergadering in Leeuwarden met zijn auto "met groote snelheid tegen een boom opgereden met het gevolg, dat de wagen, volkomen ineen gedrukt, nog een halve slag omdraaide, in den berm terecht kwam en de heer Slump in de resten bekneld raakte".

(19-02-2010)


#2: Kenteken B-139 is een Ford Todor Sedan uit 1934.
Van de Todor Sedan zijn 124.870 units met V8 en 185 met L4 bebouwd.

E. Hanekamp - A-SYST'MS - 31-01-2014

E. Hanekamp (31-01-2014)


De middelste foto is een foto van mijn grootvader Pier Slump. Naast de auto staat Harm Slump, een zoon van oom Jan de burgemeester.
Voor de B-139 staat inderdaad oom Atze, maar die is op deze foto niet zichtbaar.

Bij de onderste foto van B-139 staat ook Harm Jansz. Slump (dezelfde als op de middelste foto).

Pier Slump (06-11-2017)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.