Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-11848

  • Krelis de Haan, Sneek (Singel 33). Afgegeven: 25-7-1927 (Duplicaat geweigerd 30 juli 1931)

Voor: Wiebe Cuperus en achterop Jacob de Haan.

(fotonr: 804. Bron: H.R. de Haan, Bolsward)

trefwoorden bij foto 804 toevoegen

Hjirby in foto fan myn âldomke en -tante Klaas Boomsma en Jantje Dijkstra. De foto is makke yn Warkum yn juli 1929.

(fotonr: 4405. Bron: Johan Wagenaar)
Trefwoorden - Boomsma - Workum
trefwoorden bij foto 4405 toevoegen

Auke Rienstra met zoon Johannes

(fotonr: 4571. Bron: Bettie van der Bij)

trefwoorden bij foto 4571 toevoegen

De jongen op de motor is de Koudumer Berend de Kroon. De foto is gepubliceerd op nostalgisch album op de koudum.nl.

(fotonr: 840. Bron: Boukje van der Veen, Wurkgroep Historysk Koudum)

trefwoorden bij foto 840 toevoegen

(fotonr: 2767. Bron: )

trefwoorden bij foto 2767 toevoegen


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.