Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


B-10

  • Jacobus Hendrikus Akkerman, Hallum, gemeente Ferwerderadeel. Afgegeven: 2-1-1906 (Vervallen 29 juni 1907)
  • Gaele Sybolts de Boer, Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (Schrans ). Afgegeven: 17-4-1913
  • Johannes Ypey, Witmarsum, gemeente Wonseradeel (Aijlvaweg ). Afgegeven: 31-3-1950 (Overgeschreven)

Op een zondag in september 1916 organiseerde de Friese Motor Club een toertocht met een vers kippenei onder de pet. De foto is voor vertrek genomen voor de Klanderij.
De motor met zijspan B-10 is van slager Geale de Boer van de Schrans. Geale de Boer staat achter de motor in de licht gekleurde motorjas samen met zijn vrouw.
De 2e motor van rechts B-593 is van Lammert de Vries uit Burgwerd. Het is een Harley-Davidson met zijspan. Recht boven het voorwiel, in grijze motorjas staat Lammert de Vries. De tocht ging door geheel Friesland.

(fotonr: 79. Bron: Verzameling oude foto’s van Burgwerd en Burgwerders van Lolle Baarda)
Trefwoorden - B 1052 - friesland - harley - Klanderij - motorclub - motorfiets - zijspan
trefwoorden bij foto 79 toevoegen


Jacobus Hendrikus Akkerman
Rijssen, 19 mei 1875 - Rotterdam, 30 december 1944
Arts
Bereikte de leeftijd van 69 jaar

Jacobus Hendrikus Akkerman is volgens sommige bronnen geboren in Offenbach am Main. Hij studeerde geneeskunde in Utrecht. Daar legde hij op 27 april 1902 het artsexamen af. Hij promoveerde op 27 april 1927 (precies 25 jaar later) op een proefschrift over 'Het drogen van eiwithoudende vloeistoffen en fermenten'. Hij voerde praktijk in Nieuw-Weerdinge (1902-1904) en in Hallum (1904-1912). In Hallum was hij gemeentearts, geneesheer bij het R.K.-armbestuur, controlerend geneeskundige en keuringsarts van verschillende levensverzekeringsmaatschappijen. Hij was secretaris van de Commissie ter Bestrijding van de Tuberculose (Groene Kruis) en lid van de Gezondheidscommissie te Menaldum. Hij vestigde zich in 1912 aan de Schiekade 116 te Rotterdam, waar hij zich specialiseerde in de organotherapie (het drogen van bloed van dieren om het therapeutisch bij de mens te gebruiken). Hij was als geneesheer verbonden aan de Hulppolitie en aan het Gewestelijk Arbeidsbureau. Tijdens de internering van Duitse officieren en onderofficieren in 1918 trad hij voor hen op als behandelend geneesheer. Hiervoor kreeg hij in 1921 het ordeteken van het Duitse Rode Kruis derde klasse.
J.H. Coppenhagen, Anafiem Gedoe‘iem. Overleden joodse artsen uit Nederland 1940-1945 (Rotterdam 2000) 74

Digitaal Joods Monument< (01-12-2008)


G.S. de Boer te Huizum was een van de deelnemers aan de eerste Elfstedentocht van de Friesche Motorclub die op Pinkstermaandag 24 mei 1915 werd verreden. Hij stond ingeschreven in Klasse B, zware motorrijwielen. Bron: Leeuwarder Courant 25 mei 1915.

Jac. Stienstra, Beetstersweach (19-12-2013)


  • Heeft u een foto van de auto of motorfiets met het bovenstaande nummer dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Bij voorkeur worden foto's met een leesbaar kenteken op de site geplaatst. Wilt u er wel bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet). Extra informatie, gegevens van het voertuig, namen van de afgebeelde personen, anekdotes, en alles wat verder als bijschrift bij de foto gebruikt kan worden kunt u met de foto meesturen.
  • Heeft u geen foto, maar meer gegevens over de houder(s) van dit nummerbewijs of over hun voertuigen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Hier kunt u ook commentaar op de foto's geven (graag met vermelding van het nummer van de foto). Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat het desbetreffende hokje niet aangevinkt is.
  • Overige reacties op deze website kunt u sturen aan de webmaster.

Commentaar op kentekens

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.