Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: werktuigen

aantal gevonden: 33

B-286: Uiltje Woudstra, IJlst. Afgegeven: 5-3-1908

B-814: Sjouke Paulusma, Boornbergum, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 18-9-1912
B-2968: D. Woudstra, Sneek (Overweg 258). (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-7513: Arjen Bouma, Klooster Anjum, gemeente Menaldumadeel. Afgegeven: 16-4-1924

B-7990: Sjouke Veenstra, Oudwoude, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 25-7-1924
B-10053: Gelf Zijlstra, Pietersbierum, gemeente Barradeel. Afgegeven: 22-3-1926

B-15399: Firma Gebroeders Werkhoven, Witmarsum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 18-7-1930

B-16113: Gebroeders Werkhoven, Witmarsum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 27-4-1931

B-22585: Rienk Postmus, Drogeham, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 4-8-1936

B-23426: Honke Anema, Pingjum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 11-6-1937


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.