Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: vrachtauto

aantal gevonden: 286

B-7: Theo Zoovele, Drachten, gemeente Smallingerland (Zuidkade 34). Afgegeven: 15-8-1940

B-26: N.V. Leeuwarder Autogarage G. Huizinga, Leeuwarden. Afgegeven: 27-2-1934 (Overgeschreven)

B-73: Piet Jan Sluiter, Joure, gemeente Haskerland. (Vervallen 12 augustus 1932)
B-602: Murk Canrinus, Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Afgegeven: 27-6-1911

B-899: Eesge Tolman, Beetsterzwaag, gemeente Opsterland. Afgegeven: 27-3-1913
B-1045: Jelke Visser, Kollumerzwaag, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 4-12-1913
B-1266: I. Rosier, Berlikum, gemeente Menaldumadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1914 en 1 april 1915.)

B-1372: U. Veersma, Dronrijp, gemeente Menaldumadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei 1916.)

B-1502: Jarig de Jong, Oudega, gemeente Hemelumer Oldeferd. (Vervallen 7 maart 1932)

B-1749: D. Molenaar, Leeuwarden (Klanderijstraat 7). (Afgegeven tussen 1 mei 1916 en 1 april 1917.)


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.