Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: tractor

aantal gevonden: 54

B-316: Minze Wijma, Heerenveen (Blauwdorp ). Afgegeven: 2-7-1908

B-317: Jan Oostingh, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 3-7-1908

B-2996: M.A. Geuker, Dronrijp, gemeente Menaldumadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-7513: Arjen Bouma, Klooster Anjum, gemeente Menaldumadeel. Afgegeven: 16-4-1924

B-7990: Sjouke Veenstra, Oudwoude, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 25-7-1924
B-10053: Gelf Zijlstra, Pietersbierum, gemeente Barradeel. Afgegeven: 22-3-1926

B-10404: Klaas Oenema, Oudeschoot, gemeente Schoterland (no. 58). Afgegeven: 21-10-1949 (Overgeschreven)

B-12011: Cornelis van der Lei, Oosternijkerk, gemeente Oostdongeradeel. Afgegeven: 9-9-1927

B-15154: Firma J. Hummel & Zn, Leeuwarden (Maria Louisastraat 12). Afgegeven: 30-5-1930

B-15399: Firma Gebroeders Werkhoven, Witmarsum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 18-7-1930


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.