Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: stro pers

aantal gevonden: 8

B-142: Jille Westerhof, Woudsend, gemeente Wymbritseradeel. Afgegeven: 14-9-1910

B-3784: Thomas Wiersma, Dedgum, gemeente Wonseradeel (no. 21). Afgegeven: 24-1-1949 (Overgeschreven)

B-7990: Sjouke Veenstra, Oudwoude, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 25-7-1924
B-12011: Cornelis van der Lei, Oosternijkerk, gemeente Oostdongeradeel. Afgegeven: 9-9-1927

B-18485: Johannes Broersma, Heerenveen (Kerkstraat 57). Afgegeven: 22-2-1933

B-31593: Gem. Franekeradeel, Franeker (Voorstraat 31). Afgegeven: 2-5-1947

B-32105: Pier Prins, Dokkum (Rondweg G186). Afgegeven: 17-7-1947

B-40232: Jan Kuipers, Grouw, gemeente Idaarderadeel (Master Wielsmaplein 11). Afgegeven: 31-7-1950


Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.