Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: station

aantal gevonden: 71

B-26: N.V. Leeuwarder Autogarage G. Huizinga, Leeuwarden. Afgegeven: 27-2-1934 (Overgeschreven)

B-100: Johannes Hemmes, Franeker. Afgegeven: 1-3-1906

B-183: Wuring & v.d. Meer, Sneek. Afgegeven: 20-8-1906 (Op 5 oktober 1911 is een nieuw nummerbewijs B 183 afgegeven.)

B-234: Jhr. Mr. Willem Carel Gerard van Eysinga, Leeuwarden. Afgegeven: 11-6-1907 (Vervallen tussen 1 april 1914 en 1 april 1915)

B-670: Sipke Hanenburg, Sneek. Afgegeven: 13-1-1912

B-774: Stichting Sint Antonius Ziekenhuis, Sneek (Dr. Boumaweg 3). Afgegeven: 31-10-1947 (Overgeschreven)

B-814: Sjouke Paulusma, Boornbergum, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 18-9-1912
B-851: Obe Yntema, Workum. Afgegeven: 28-12-1912

B-981: Piebe Dijkstra, Ried, gemeente Franekeradeel. Afgegeven: 1-8-1913

B-1317: J. van der Kooi, Metslawier, gemeente Oostdongeradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1914 en 1 april 1915.)

    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.