Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: smederij

aantal gevonden: 29

B-79: Sytze Smit, Tzum, gemeente Franekeradeel. Afgegeven: 16-2-1906 (Op 2 november 1910 zijn drie nummerbewijzen B 79 afgegeven.)
B-93: A. Schootstra, Leeuwarden. (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei 1916.)

B-199: Keimpe Aukes Veenstra, Lemmer, gemeente Lemsterland. Afgegeven: 7-1-1907 (Op 25 augustus 1909 zijn drie nummerbewijzen B 199 afgegeven.)

B-421: Wed. Harmen ten Hoeve, Rotsterhaule, gemeente Schoterland. Afgegeven: 25-3-1938 (Overgeschreven. Overgeschreven 17 februari 1939)

B-422: Jelke Bethlehem, Oldeboorn, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 9-2-1938 (Duplicaat)

B-561: Popke de Vries, Warns, gemeente Hemelumer Oldeferd. Afgegeven: 23-3-1911

B-796: Klaas Wiersma, Minnertsga, gemeente Barradeel. Afgegeven: 19-8-1912

B-849: Anne Veeman, Marssum, gemeente Menaldumadeel. Afgegeven: 23-12-1912

B-970: Jeen Krist, Langezwaag, gemeente Opsterland (no. 164). Afgegeven: 10-2-1950 (Overgeschreven)
B-1720: W. Valkema, Oudega, gemeente Wymbritseradeel. (Afgegeven tussen 1 mei 1916 en 1 april 1917.)


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.