Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: ploegen

aantal gevonden: 11

B-238: Johannes Antonius Eerligh, Leeuwarden. Afgegeven: 15-6-1907

B-1001: Coenraad Jan Loopstra, Beetsterzwaag, gemeente Opsterland. Afgegeven: 5-9-1913
B-26041: Foppe Rauwerda, Pingjum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 15-9-1939

B-26055: Wybe de Jong, Pingjum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 22-9-1939

B-27933: Willem de Vries, Tzummarum, gemeente Barradeel (no. 319). Afgegeven: 6-7-1945

B-30559: Haike Pheifer, Sneek (Leeuwarderweg 4). Afgegeven: 13-9-1946

B-30676: Jacob van Kuiken, Wierum, gemeente Westdongeradeel (no. 210 (pos). Afgegeven: 2-10-1946

B-32824: Gebroeders Wassenaar, St. Jacobiparochie, gemeente Het Bildt (Hoven 364). Afgegeven: 26-11-1947 (Vervallen 26 Mei 1953)

B-33222: Anne Hofstra, Deinum, gemeente Menaldumadeel (no. 118). Afgegeven: 3-3-1948

B-34078: Yeb Ypma, Arum, gemeente Wonseradeel (no. 57). Afgegeven: 12-7-1948


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.