Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: nij beets

aantal gevonden: 10

B-107: Baron Maurits Pico Diderick van Harinxma thoe Slooten, Beetsterzwaag, gemeente Opsterland. Afgegeven: 8-3-1906

B-6780: Klaas de Koning, Heeg, gemeente Wymbritseradeel. Afgegeven: 23-7-1923
B-9341: Tiemen van Kampen, Leeuwarden (Voorstreek 37). Afgegeven: 15-7-1925

B-17384: N.V. Nederlandsche Tramweg Maatschappij, Heerenveen. Afgegeven: 24-3-1932

B-17385: N.V. Nederlandsche Tramweg Maatschappij, Heerenveen. Afgegeven: 24-3-1932 (Duplicaat 29 mei 1945)

B-21351: Bareld Wiebenga, Beets, gemeente Opsterland. Afgegeven: 19-6-1935

B-24133: Roelof Beetsma, Metslawier, gemeente Oostdongeradeel. Afgegeven: 8-3-1938

B-24663: Engbert Zwaga, Warga, gemeente Idaarderadeel (Grote Buren 207). Afgegeven: 12-7-1938

B-29583: Johannes van der Wal, Nijega (no. A10). Afgegeven: 3-5-1946

B-30488: Hans Hoen, Beets, gemeente Opsterland (no. 195). Afgegeven: 6-9-1946


Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.