Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: mijn opa

aantal gevonden: 127

B-14: Hilbrand Piet Wouda, Wolvega, gemeente Weststellingwerf (Hoofdstraat 1). Afgegeven: 23-4-1938 (Overgeschreven)

B-20: Pieter L. Visser, Ee, gemeente Oostdongeradeel (no. C50). Afgegeven: 24-12-1948 (Overgeschreven)

B-286: Uiltje Woudstra, IJlst. Afgegeven: 5-3-1908

B-339: Pieter Ferwerda, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 27-8-1908
B-454: Feike van der Meer, Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Afgegeven: 4-8-1911 (Vervallen tussen 1 april 1914 en 1 april 1915)

B-680: Tjeerd Pietersma, Leeuwarden (Fabriekssteeg ). Afgegeven: 5-5-1913
B-784: Bartele de Haan, Minnertsga, gemeente Barradeel. Afgegeven: 31-7-1912
B-910: Heerke Brouwer, Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 15-4-1913

B-914: Andries de Boer, Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 17-4-1913

B-1344: Cornelis Bernardus van Woerden Jr., Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 26-4-1934 (Duplicaat)


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.