Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: koningin

aantal gevonden: 21

B-234: Jhr. Mr. Willem Carel Gerard van Eysinga, Leeuwarden. Afgegeven: 11-6-1907 (Vervallen tussen 1 april 1914 en 1 april 1915)

B-258: Sjoerd Osinga, Drachten, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 3-9-1907
B-648: Jean Joseph Alexander Rameau, Leeuwarden (Molenpad 49). Afgegeven: 13-7-1912

B-1572: N.T. Albarda, Leeuwarden (Grachtswal ). (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei 1916.)

B-2776: N.V. R.A.M.I. v/h firma Nauta, Leeuwarden. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-2953: J. Jaarsma, Sneek (Badhuisgracht 106). (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-4491: Siebe Haagsma, Workum (Wijk G 78). Afgegeven: 7-7-1921

B-4943: Folkert Blaauw, Tzummarum, gemeente Barradeel. Afgegeven: 19-1-1922
B-6101: Nuttert van der Heide, Noordwolde, gemeente Weststellingwerf. Afgegeven: 21-3-1923

B-7161: Nanne Walda, Metslawier, gemeente Oostdongeradeel. Afgegeven: 4-12-1923 (Overgeschreven 15 februari 1943)


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.