Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: haven

aantal gevonden: 35

B-9: Wytze Hingst, Bergum, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 2-1-1906
B-73: Piet Jan Sluiter, Joure, gemeente Haskerland. (Vervallen 12 augustus 1932)
B-247: Tjitze Hoekstra, Pingjum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 13-7-1907
B-467: Gérard Adriaan de Raadt, Drachten, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 29-4-1910
B-999: Remmelt Bontekoe, Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (Schrans ). Afgegeven: 2-9-1913 (Vervallen tussen 1 april 1917 en 1 april 1919)
B-1005: Uko Hendrik Huges, Sneek. Afgegeven: 8-9-1913

B-2383: S. Sybrandy, Oudega, gemeente Wymbritseradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-2539: P. Radersma, Buitenpost, gemeente Achtkarspelen. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-3784: Thomas Wiersma, Dedgum, gemeente Wonseradeel (no. 21). Afgegeven: 24-1-1949 (Overgeschreven)

B-4448: Albert Tjeerds Kingma, Hantum, gemeente Westdongeradeel. Afgegeven: 24-6-1921 (Overgeschreven 30 juni 1945)


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.