Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: botsing

aantal gevonden: 24

B-20: Pieter L. Visser, Ee, gemeente Oostdongeradeel (no. C50). Afgegeven: 24-12-1948 (Overgeschreven)

B-247: Tjitze Hoekstra, Pingjum, gemeente Wonseradeel. Afgegeven: 13-7-1907
B-270: Hidde Popkes Douma, Bergum, gemeente Tietjerksteradeel. Afgegeven: 30-9-1907

B-467: Gérard Adriaan de Raadt, Drachten, gemeente Smallingerland. Afgegeven: 29-4-1910
B-798: Sybe Schaap, Surhuizum, gemeente Achtkarspelen. Afgegeven: 21-8-1912
B-860: N. V. Lijempf Leeuwarder IJs en Melkproduktenfabrieken, Leeuwarden. Afgegeven: 30-1-1913

B-906: Lieuwe Tijmstra, Kollum, gemeente Kollumerland c.a.. Afgegeven: 8-4-1913
B-1819: T.D. Akkerman, Oldeboorn, gemeente Utingeradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1917 en 1 april 1919.)

B-4624: Siebe Bok, Tijnje, gemeente Opsterland. Afgegeven: 15-8-1921 (Vervallen; ze na 7671?)
B-4861: Koenraad Bootsma, Wirdum, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 28-10-1921


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.