Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: bevrijding

aantal gevonden: 38

B-28: Douwe Jan de Witte, Heeg, gemeente Wymbritseradeel. Afgegeven: 17-1-1906

B-687: Atze Hommema, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 26-3-1912

B-1451: H. Oudsburg, Menaldum, gemeente Menaldumadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei 1916.)
B-3564: Jan Christiaan Hendrik Jörg, Sint Johannesga, gemeente Schoterland. Afgegeven: 26-5-1939 (Overgeschreven. Overgeschreven 18 juni 1947)

B-4237: Duco Wiersma, Leeuwarden (Verkorteweg 14). Afgegeven: 4-2-1930 (Duplicaat)

B-4391: Gerrit Muurling, Heeg, gemeente Wymbritseradeel. Afgegeven: 9-6-1921

B-4448: Albert Tjeerds Kingma, Hantum, gemeente Westdongeradeel. Afgegeven: 24-6-1921 (Overgeschreven 30 juni 1945)

B-8494: Haulerwijkster Automaatschappij, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 18-10-1935 (Duplicaat)

B-10119: Jacob van der Schaaf, Duurswoude, gemeente Opsterland. Afgegeven: 7-4-1926

B-12094: Dr. Tiem Arend Staal, Veenwouden, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 20-10-1927


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.