Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: Rotterdam

aantal gevonden: 43

B-10: Johannes Ypey, Witmarsum, gemeente Wonseradeel (Aijlvaweg ). Afgegeven: 31-3-1950 (Overgeschreven)

B-147: Wouter Willem Hoekstra, Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Afgegeven: 8-5-1906
B-918: Gerhardus Reinard Andreas Visscher, Dronrijp, gemeente Menaldumadeel. Afgegeven: 24-1-1931 (Overgeschreven 20 december 1939)
B-1817: J. Fortuin, Sneek. (Afgegeven tussen 1 april 1917 en 1 april 1919.)

B-3023: J.H. Santen, Balk, gemeente Gaasterland. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-3146: C. v.d. Zweep, Wijtgaard, gemeente Leeuwarderadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-4448: Albert Tjeerds Kingma, Hantum, gemeente Westdongeradeel. Afgegeven: 24-6-1921 (Overgeschreven 30 juni 1945)

B-4765: Anne Offringa, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 27-9-1921

B-5283: Rinze Jager, Heerenveen. Afgegeven: 22-5-1922

B-6326: Gemeente Baarderadeel, Mantgum, gemeente Baarderadeel. Afgegeven: 30-4-1923


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.