Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: Mercedes

aantal gevonden: 19

B-2: Gemeente Sneek, Sneek. Afgegeven: 14-9-1933 (Overgeschreven. Duplicaat 28 april 1945)

B-1654: B. Visser, Leeuwarden (Gedempte Keizersgracht 14). (Afgegeven tussen 1 mei 1916 en 1 april 1917.)

B-9807: Gosse van der Wal, Holwerd, gemeente Westdongeradeel. Afgegeven: 30-12-1925 (Overgeschreven 18 november 1946)

B-11440: Harke Landmeter, Hoornsterzwaag, gemeente Schoterland (no. 27). Afgegeven: 3-5-1927

B-13099: Haring van der Goot, Sondel, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 28-9-1928

B-13834: Douwe Tamminga, Wirdum, gemeente Leeuwarderadeel. Afgegeven: 4-6-1929

B-14086: Wiebe Groeneveld, Oosterlittens, gemeente Baarderadeel. Afgegeven: 31-7-1929

B-14195: Ids Feenstra, Akkerwoude, gemeente Dantumadeel. Afgegeven: 30-8-1929

B-16723: Firma Van der Meer, Leeuwarden (Nieuwestad 80). Afgegeven: 27-8-1931

B-19828: Enne Jacob Wierda, Sneek (Oudvaart 3). Afgegeven: 28-2-1934


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.