Friese nummerbewijzen

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Sinds 13 mei 2008 met de gegevens van alle 41.217 uitgereikte nummers)


U heeft gezocht op: Dronrijp

aantal gevonden: 14

B-918: Gerhardus Reinard Andreas Visscher, Dronrijp, gemeente Menaldumadeel. Afgegeven: 24-1-1931 (Overgeschreven 20 december 1939)
B-1372: U. Veersma, Dronrijp, gemeente Menaldumadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei 1916.)

B-1527: A. Vroom, Leeuwarden (Gysbert Japicxstraat 114). (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei 1916.)

B-2798: G.D. Boswijk, Sexbierum, gemeente Barradeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)

B-3131: D. Weitenberg, Dronrijp, gemeente Menaldumadeel. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-7671: Abraham Joostema, Minnertsga, gemeente Barradeel. Afgegeven: 27-11-1934 (Duplicaat)

B-9103: Kornelis Roersma, Franeker. Afgegeven: 16-5-1930 (Duplicaat)

B-9150: Gerrit de Vries, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 10-6-1925

B-13072: Gebroeders Lont, St. Annaparochie, gemeente Het Bildt. Afgegeven: 22-9-1928

B-17733: Willem Metselaar, Franeker (Waagstraat 27). Afgegeven: 13-6-1932


    

Klik op het nummer om meer gegevens te zien of eventueel zelf aan te vullen. Zodra er extra informatie is toegevoegd is dat te zien aan een sterretje achter het nummer.
Als in de lijst één of meer kleine foto's getoond worden kunt u ook daar op klikken om de foto('s) in groter formaat te bekijken.

Zoek in de nummerbewijzen
Familie- of firmanaam:

plaats (klik hier voor een lijst):

vanaf kenteken (alléén cijfers invullen):
B-

  uitgebreid zoeken

Creative Commons License
Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze pagina onder een Creative Commons Licentie.